NOK wspierają walkę z kryzysem gospodarczym

Coroczne spotkania Komitetu Kontaktowego to forum wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu kontroli związanych z funkcjonowaniem UE. W tym roku głównym punktem zebrania jest seminarium dotyczące „europejskiego okresu oceny" oraz innych elementów nowego systemu zarządzania europejską gospodarką.

Nowy system zarządzania to odpowiedź Unii na światowy kryzys finansowy. System opiera się na kilku elementach. Pierwszym z nich jest wzmocnienie wspólnego programu gospodarczego poprzez pogłębiony nadzór na poziomie unijnym. Jednym z narzędzi tego nadzoru jest „europejski okres oceny". Polega on na corocznym przeglądzie polityk budżetowych państw członkowskich w celu wykrycia w nich ewentualnych błędów i niezgodności. Uczestnicy zebrania będą dzielić się doświadczeniami z dotychczasowego przebiegu „europejskiego okresu oceny" w poszczególnych krajach. Przedyskutowana zostanie obecna oraz potencjalna rola organów kontroli w wykorzystywaniu przez Unię tego narzędzia. W planach jest także omówienie innych, niedawno wprowadzonych instrumentów zarządzania gospodarczego w UE. Prezes NIK Jacek Jezierski zaprezentuje w tym kontekście polskie doświadczenia związane z kontrolą stabilności finansowej państwa.

Prezesi NOK przedstawią także krajowe kontrole dotyczące spraw związanych z Unią Europejską. Jacek Jezierski omówi wyniki audytu przygotowania polskiej administracji do sprawowania przewodnictwa w Radzie UE, przeprowadzonego przez Izbę w 2010 roku. To unikatowa kontrola - spośród krajów obejmujących przewodnictwo w Europie Polska przeprowadziła ją do tej pory jako jedyna.

Na spotkaniu Komitetu Kontaktowego grupa robocza ds. funduszy strukturalnych ma przedstawić raport końcowy z kontroli kosztów audytów funduszy strukturalnych. Kontrolę tę (wzięli w niej udział również przedstawiciele NIK) podjęto, aby ocenić korzyści związane z prowadzeniem działań sprawdzających w tym obszarze.

W tegorocznym spotkaniu Komitetu Kontaktowego udział biorą prezesi 27 europejskich organów kontroli oraz ETO. W zebraniu uczestniczą także delegaci z 5 państw kandydujących i potencjalnie kandydujących do UE.

Komitet Kontaktowy (KK) jest zgromadzeniem szefów najwyższych organów kontroli (NOK) państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO), którzy spotykają się raz do roku, aby wymienić wiedzę i doświadczenia z zakresu kontroli środków UE. Działalność KK jest wspomagana przez stałych przedstawicieli poszczególnych instytucji (tzw. łączników), którzy przygotowują spotkania Komitetu oraz dyskutują o sprawach roboczych ważnych dla KK.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
12 października 2011 15:53
Data publikacji:
13 października 2011 09:00
Wprowadził/a:
Krzysztof Andrzejewski
Data ostatniej zmiany:
06 września 2021 15:33
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie