Nowoczesna kontrola

W konferencji obok inspektorów NIK udział wzięli liczni przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Instytutu Audytorów Wewnętrznych, Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Departamentu Audytu ZUS i Regionalnych Izby Obrachunkowych. Obecni byli m.in. Jutuyna Adamczyk, Główna Księgowa Budżetu Państwa oraz Sebastian Burgemejster, prezes IIA Polska.

Wiesław Karliński i Sebastian Burgemejster o wyzwaniach audytu i kontroli

Narzędzia CAATs

 

Transkrypcja

- Wymiana doświadczeń dotyczących działania narzędzi wspomagania informatycznego kontroli przyniesie korzyść wszystkim uczestnikom tej konferencji - przekonywał Wiesław Karliński, wicedyrektor Departamentu Metodyki Kontroli i Rozwoju Zawodowego NIK. - Ta konferencja i podjęte tematy to właściwa odpowiedź na rosnące wymagania, jakie przed kontrolerami i audytorami stawia XXI wiek - ocenił Burgemejster.

Wygłoszone referaty, a także przeprowadzona dyskusja, stały się okazją do bezpośredniej wymiany doświadczeń na temat możliwości i praktycznych rozwiązań, ale także problemów, przed jakimi stoją audytorzy i kontrolerzy chcący wykorzystać zasoby informacyjne w kontroli. Stąd też wiele miejsca poświęcono pracom i projektom mającym na celu usprawnienie  procesu e-kontroli. Materiały konferencyjne zostały w całości opublikowane w numerze specjalnym wydawnictwa pn. „Przegląd Metodyczny”.

Z założenia „Przegląd Metodyczny” jest wewnętrznym wydawnictwem NIK poświęconym problematyce kontrolnej. Niniejszy numer specjalny ma jednak charakter wydawnictwa otwartego i został udostępniony  zainteresowanym instytucjom i bibliotekom. Chcąc umożliwić jeszcze szerszy dostęp do materiałów konferencyjnych, numer specjalny „Przeglądu Metodycznego” zamieszczamy w wersji elektronicznej na stronie internetowej NIK.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
16 grudnia 2015 09:57
Data publikacji:
16 grudnia 2015 09:57
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
05 maja 2016 11:45
Ostatnio zmieniał/a:
Daniel Michalecki

Przeczytaj treść ponownie