O współpracy NIK z prokuraturą

Prezes NIK i Prokurator Generalny ustalili, że w prokuraturach okręgowych zostaną powołani koordynatorzy, którzy będą informowani przez prokuratury rejonowe i delegatury NIK o przesłanych z Izby zawiadomieniach o przestępstwie. Informacje takie pozwolą m.in. na udzielenie niezbędnego wsparcia prokuraturom rejonowym.   

W każdej z delegatur NIK w całym kraju oraz w centrali Izby zostaną wyznaczeni przez Prezesa NIK doradcy prawni odpowiedzialni za codzienną współpracę z prokuraturą, zwłaszcza w zakresie nadzoru nad jakością wysyłanych z NIK zawiadomień o popełnionych przestępstwach. Wyznaczeni doradcy prawni z NIK  będą w szczególności współpracować z powołanymi prokuratorami - koordynatorami w prokuraturach okręgowych.

W NIK zostaną zorganizowane specjalne szkolenia z przygotowywania zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 19 grudnia 2013 roku pierwsze tego rodzaju szkolenie dla wszystkich dyrektorów i wicedyrektorów delegatur i departamentów NIK przeprowadzi Sławomir Górnicki, Zastępca Dyrektora Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Generalnej.

W rozmowie ustalono również, że Prokuratura Generalna będzie monitorować wszystkie postępowania prowadzone na podstawie zawiadomień przesyłanych z NIK.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
17 grudnia 2013 17:36
Data publikacji:
17 grudnia 2013 17:36
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
11 kwietnia 2023 09:40
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie