ONZ o niezależności najwyższych organów kontroli

ONZ przypomniała, że najwyższe organy kontroli (NOK) mogą wypełniać swoje zadania obiektywnie i skutecznie tylko wtedy, gdy są niezależne od podmiotów podlegających kontroli i gdy są chronione przed wpływami zewnętrznymi. Niezależność NOK jest jedna z istotnych zasad systemu demokratycznego. Każde działanie wymierzone w tę zasadę destabilizuje system demokratyczny, w którym władza publiczna powinna podlegać niezależnej kontroli.

ONZ uznała również istotną rolę najwyższych organów kontroli w promowaniu wydajności, rozliczalności i przejrzystości administracji publicznej. Sprzyja to osiąganiu krajowych i międzynarodowych celów rozwoju i priorytetów. Dlatego ONZ zachęca państwa członkowskie i właściwe instytucje Organizacji Narodów Zjednoczonych do kontynuowania i intensyfikowania współpracy z Międzynarodową Organizacją Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI). Tę ostatnią ONZ docenia za konsekwentne działanie dla dobra i korzyści obywateli.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
16 stycznia 2015 11:09
Data publikacji:
16 stycznia 2015 11:09
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
16 stycznia 2015 11:09
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie