Opieka medyczna nad osobami starszymi [panel ekspertów]

Izba zaprosiła do dyskusji ekspertów zajmujących się od lat dziedziną geriatrii. Panel zorganizowany został w związku z przygotowywaną kontrolą Opieki medycznej nad osobami w wieku podeszłym. NIK przy konstruowaniu programu chce skorzystać z wiedzy i doświadczenia znakomitych lekarzy praktyków. - Chcielibyśmy dowiedzieć się od państwa, jakie pytania powinniśmy zadać w czasie tego audytu i które z nich są najistotniejsze - zwrócił się do ekspertów wiceprezes NIK Jacek Uczkiewicz.

Wypowiedzi uczestników panelu ekspertów

Opieka medyczna nad osobami w podeszłym wieku

Tło dyskusji zarysowała wiceprezes GUS dr Grażyna Marciniak, która przedstawiła prognozy dotyczące populacji osób powyżej 65 roku życia w Polsce i Europie. Chociaż cała Unia się starzeje, to proces ten jest szczególnie dynamiczny właśnie w naszym kraju.

Wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki opowiedział o propozycjach resortu dotyczących upowszechnienia dostępu do geriatrów i konsultacji geriatrycznych. - Musimy wykorzystać olbrzymi potencjał oddziałów wewnętrznych - mówił. Przypomniał również o zmianach w przepisach, dzięki którym lekarze interniści będą pełnili rolę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Powiedział również, że Ministerstwo jest na etapie tworzenia koncepcji nowego narodowego planu ochrony zdrowia, który obejmował będzie również program zdrowego starzenia się.

Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki, Krajowy Konsultant ds. Geriatrii oraz Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Geriatrii UJCM, przedstawił koncepcję geriatrii i jej funkcjonowanie w polskim systemie służby zdrowia. - Rolą geriatrii jest koordynacja opieki i leczenie całościowe. W Polsce takiego systemu do tej pory nie ma - stwierdził.

Innym problemem jest  brak geriatrów i pielęgniarek o profilu geriatrii. Od dwóch lat funkcjonują kursy doszkalające organizowane przez Ministerstwo Zdrowia, ale jednocześnie nie ma specjalistów w tym zakresie. Powstaje więc pytanie, kto ma uczyć właściwej opieki nad osobami w podeszłym wieku. - W Polsce jest około 300 geriatrów z których część nie pracuje z zawodzie, bo im się to nie opłaca - przekonywał prof. Grodzicki. W Polsce większość uczelni nie prowadzi odrębnych przedmiotów geriatrycznych. Krajowy Konsultant ds. Geriatrii wyraził przekonanie, że obecność tej dziedziny w programie studiów powinna być konieczna do akredytacji akademii medycznych. W wystąpieniu Grodzickiego pojawił się też wątek integracji opieki zdrowotnej z pomocą społeczną. Do tego postulatu jeszcze kilkukrotnie wracali inni uczestnicy debaty.

Prof. dr hab. Barbara Bień, Kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, zadała kilka trudnych pytań. Dlaczego w Polsce nie ma dziennej opieki geriatrycznej? Dlaczego nie ma etatów dla konsultantów geriatrycznych w szpitalach? Dlaczego mimo ogłaszania geriatrii priorytetem służby zdrowia nic się systemowo nie zmienia? - Nie marnujmy środków na wysyłanie starszego człowieka do kilku specjalistów, pomyślmy kategoriami jego potrzeb. Odpowiedzią jest geriatria ze swoim kompleksowym podejściem do pacjenta - mówiła prof. Bień.

Do tej myśli nawiązał dr Jarosław Derejczyk, Dyrektor Szpitala Geriatrycznego im Jana Pawła II w Katowicach. Przedstawił od strony praktyka korzyści płynące z opieki geriatrycznej. Powtórzył, że geriatria pozwala spojrzeć na pacjenta całościowo. Dzięki temu można np. ograniczyć liczbę leków przyjmowanych na ogół tak chętnie przez starsze osoby. Tymczasem blisko jedna piąta przyjęć do szpitali osób w wieku podeszłym spowodowana jest przedawkowaniem lub złym połączeniem leków. - Obecność geriatry w szpitalu czy przychodni pozwoli zapobiec takim sytuacjom. Ale ważne jest też, by każdy lekarz wiedział, jak rozpoznawać schorzenia osób starszych i jak je leczyć - mówił Derejczyk potwierdzając postulat prof. Grodzickiego o geriatrii jako odrębnym przedmiocie w szkołach medycznych.

Prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Kierownik Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej UM w Poznaniu, opowiedziała o dobrych wzorcach opieki geriatrycznej ze szczególnym uwzględnieniem modelu belgijskiego oraz modelu brytyjskiego. W Belgii, której populacja także się postarzała, od 2005 r. widoczny jest intensywny wzrost zainteresowania geriatrią. Każdy pacjent po 75. roku życia, który trafia do szpitala, podlega ocenie, w wyniku której kierowany jest na klasyczny lub geriatryczny oddział. W tym drugim przypadku opiekę nad nim sprawuje specjalny zespół. Dzięki temu leczenie pacjenta jest holistyczne, a starszy człowiek nie błąka się po oddziałach od specjalisty do specjalisty, narażony na stres i upadki. Z kolei w Wielkiej Brytanii geriatrzy przechwytują osoby w podeszłym wieku w izbach przyjęć. Ludzie powyżej 80. roku życia nie muszą czekać w kilkugodzinnych kolejkach, narażeni na gwałtowne pogorszenie zdrowia, co dla systemu oznacza zwykle dodatkowe koszty.

Z dyskusji ekspertów wynika, że odpowiednio wdrożone podejście geriatryczne jest odpowiedzią na potrzeby starzejącego się społeczeństwa. Redukuje stres i kłopoty samych pacjentów, a także racjonalizuje ponoszone na ich leczenie wydatki. Proces starzenia się społeczeństw dotyczy prawie wszystkich krajów europejskich i część z nich ma już systemy dostosowane do potrzeb swoich obywateli. W przypadku Polski to chyba ostatni moment, by zdać sobie sprawę, że nie ma już czasu na odkładanie na później tematu opieki medycznej nad osobami starszymi.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
29 kwietnia 2014 15:52
Data publikacji:
30 kwietnia 2014 08:15
Wprowadził/a:
Magdalena Czerniak-Kowalska
Data ostatniej zmiany:
20 maja 2014 12:04
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie