Osiemnaście obszarów kontroli

2011 to ostatni rok, w którym obowiązują dotychczasowe priorytety kontroli: państwo sprawne i przyjazne obywatelowi, państwo efektywnie zarządzające zasobami publicznymi oraz Polska w Unii Europejskiej. Obszary badań kontrolnych z kolei uszczegóławiają te priorytety. Wyznacza się je co roku. To dzięki nim kontrole NIK koncentrują się na tych sferach funkcjonowania państwa, które w danym okresie zostały uznane za najistotniejsze. Obszary badań kontrolnych wyznaczane są na podstawie analizy występowania nieprawidłowości. Przy ich projektowaniu pod uwagę brane są także skargi i wnioski napływające do NIK.

Aż 18 obszarów funkcjonowania państwa zostało wyznaczonych na rok 2011 jako te, które obarczone są największym ryzykiem nieprawidłowości. Na co zwrócą szczególną uwagę kontrolerzy? Pod ich lupą znajdą się m.in.: ochrona przeciwpowodziowa, gospodarka wodna, pomoc publiczna i udzielanie dotacji, gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego. Nie zabraknie także kontroli dotyczących nauczania, ochrony zdrowia czy obsługi mieszkańców przez urzędy administracji publicznej. Najwięcej audytów, bo aż 19, zostanie przeprowadzonych w obszarze gospodarowania publicznymi środkami finansowymi. Kontrolerzy zweryfikują m.in. realizowanie planów finansowych przez izby i urzędy skarbowe, finansowanie przez gminy przedszkoli niepublicznych i funkcjonowanie systemu rolniczego ubezpieczenia emerytalnego.

Informacje o artykule

Udostępniający:
Najwyższa Izba Kontroli
Data utworzenia:
02 lutego 2011 14:48
Data publikacji:
02 lutego 2011 14:48
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
09 października 2019 14:31
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Lupa nad mapą Polski, obok logo NIK © PhotoXpress/NIK

Przeczytaj treść ponownie