Oświadczenie

W związku z publikacją jaka ukazała się na łamach dziennika Rzeczpospolita w dniu 8 września 2023, pod tytułem „NIK skontrolowana przez Państwową Inspekcję Pracy” oraz „Co PIP znalazła w NIK” – autorstwa redaktor Izabeli Kacprzak oraz Grażyny Zawadki, Najwyższa Izba Kontroli oświadcza, że treść zawarta w przytoczonym artykule prasowym jest nierzetelna i nieścisła, tj. zawiera niezweryfikowane i mijające się z prawdą informacje sprzeczne z wynikami kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy, jak i obowiązującymi wewnętrznymi regulacjami NIK.

Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że autorki tekstu zaniechały skierowania zapytania prasowego do NIK celem skonfrontowania informacji, które pozyskały ze stanem faktycznym, co w sposób oczywisty świadczy o intencji, narracji i charakterze samej publikacji.

Wobec powyższego Najwyższa Izba Kontroli podejmie dalsze kroki przewidziane prawem.

Najwyższa Izba Kontroli, jako konstytucyjny organ państwowy w pełni szanuje wolne i niezależne media. Konstruktywna krytyka wpisana jest w działalność mediów. Wszelka natomiast krytyka, która wykracza poza dziennikarskie standardy obiektywizmu i rzetelności jest nieuprawniona. Z ubolewaniem stwierdzamy, iż z tego typu nieuprawnioną krytyką mamy do czynienia we wskazanym artykule opublikowanym na łamach dziennika Rzeczpospolita 8 września br.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
08 września 2023 15:17
Data publikacji:
08 września 2023 15:17
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
08 września 2023 15:21
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Oświadczenie

Przeczytaj treść ponownie