Oświadczenie Prezesa NIK

Minęło 13 miesięcy odkąd wystąpiłem do Sejmu o uchylenie mi immunitetu (treść wniosku). Dzisiaj Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych przychyliła się do mojego wniosku.

Żałuję, że podjęcie tak prostej w gruncie rzeczy decyzji zajęło Sejmowi tyle czasu. Chcę wyjaśnić nieprawdziwe i niesłuszne zarzuty przed niezawisłym i niezależnym sądem.

Podkreślam: nigdy nie popełniłem żadnego przestępstwa. Jestem zainteresowany ustaleniem prawdy przez niezawisły sąd, bo od roku muszę słuchać - bez możliwości obrony - publicznych ataków, które godzą we mnie oraz w moich bliskich.

Liczę, że po uchyleniu mi immunitetu, bez zbędnej zwłoki, sprawa zostanie przekazana do sądu, który będzie mógł ustalić prawdę.

Chcę z całą stanowczością stwierdzić, że NIK pod moim kierownictwem pracowała i pracuje w niezakłócony sposób, prezentując opinii publicznej kolejne raporty pokontrolne. W ocenie obywateli, parlamentarzystów ze wszystkich opcji oraz zewnętrznych ekspertów nasze kontrole były i są rzetelne, bezstronne i profesjonalne.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
21 września 2016 15:01
Data publikacji:
21 września 2016 15:01
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
22 września 2016 08:48
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie