Pamięć o Polskich Dzieciach Wojny. Prezes NIK na łódzkich uroczystościach

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przemawia do uczestników Ogólnopolskiego Kongresu Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce

Pierwsze centralne obchody Święta Polskich Dzieci Wojny odbędą się w poniedziałek przed Pomnikiem Pękniętego Serca w Parku Szarych Szeregów w Łodzi. Łódź wybrano na miejsce obchodów, jako miasto martyrologii dzieci polskich. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki.

Decyzję o ustanowieniu Święta podjęli Uczestnicy I Kongresu Polskich Dzieci Wojny. Uznali oni, że najwłaściwszą datą będzie 8 maja - dzień zakończenia II wojny światowej w Europie.

Prezydium Ogólnopolskiego Kongresu Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce  Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski z Przewodniczącym Stowarzyszenia Dzieci Wojny - Włodzimierz Wołoszyński

(Po prawej) Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski z Przewodniczącym Stowarzyszenia Dzieci Wojny Włodzimierzem Wołoszyńskim.

W Polsce żyje dziś ponad 150 tys. osób wywiezionych z ojczyzny jako dzieci do pracy w III Rzeszy. Hitlerowcy oddzielali je od rodzin, aby zapomniały o swoim prawdziwym pochodzeniu. Po 17 września 1939 r. kolejne tysiące dzieci wywieźli na Syberię Rosjanie.

W wyniku zbrodniczej polityki ludobójstwa zwłaszcza III Rzeszy Niemieckiej, śmierć poniosło ponad 2 mln dzieci polskich, a ponad 200 tys. zostało zabranych od rodzin, z czego zaginęło bez wieści ok. 170 tys.

Uczesnicy Ogólnopolskiego Kongresu Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce

Polskie dzieci ginęły bezpośrednio podczas działań wojennych, ale także w więzieniach i obozach zagłady. Były mordowane w katowniach gestapo, poddawane pseudomedycznym eksperymentom. Umierały w czasie wykonywania ciężkiej i nieludzkiej pracy fizycznej, z głodu i zimna.

Po zakończeniu działań wojennych w Europie, w maju 1945 roku tysiące dzieci, zwłaszcza pozbawionych opieki rodzicielskiej, znalazło się w niezwykle trudnym położeniu.

Przekaz tegorocznych obchodów Święta Polskich Dzieci Wojny - polskie dzieci wojny pamiętają o dzieciach, które obecnie doznają grozy wojny prosto i wyraźnie wskazuje na siłę i znaczenie więzi międzypokoleniowych oraz na zrozumienie płynące ze wspólnych doświadczeń.

Szacuje się, że obecnie na świecie w konfliktach zbrojnych w ponad 30 krajach uczestniczy ok. 300 tys. nieletnich żołnierzy. W ciągu ostatniego dziesięciolecia zabito w wojnach 2 mln dzieci, 4-5 mln zostało inwalidami, a milion osierocono lub oddzielono od rodzin. Około 10 mln dzieci cierpi na zaburzenia psychiczne wywołane przez przeżycia wojenne.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
04 maja 2018 14:37
Data publikacji:
06 maja 2018 15:00
Wprowadził/a:
Katarzyna Prędota
Data ostatniej zmiany:
06 maja 2018 17:45
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Pamięć o Polskich Dzieciach Wojny. Prezes NIK na łódzkich uroczystościach

Przeczytaj treść ponownie