Pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa drogowego zainteresowany raportami NIK

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski rozmawia z Pawłem Olszewskim pełnomocnikiem rządu do spraw regulacji i harmonizacji obszaru bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowegoPaweł Olszewski spotkał się z prezesem Krzysztofem Kwiatkowskim, bo jest zainteresowany raportami NIK dotyczącymi bezpieczeństwa drogowego w Polsce. Co w ustaleniach Izby zwróciło szczególną uwagę pełnomocnika? M.in. fakt, że wciąż zbyt mało jest w naszym kraju dróg dwujezdniowych zmniejszających ryzyko wystąpienia najgroźniejszych wypadków, a na drogach jednojezdniowych o dużym natężeniu ruchu brakuje odrębnych pasów, które umożliwiają bezpieczne wyprzedzanie (tzw. koncepcja 2+1). Niewystarczająca jest też liczba bezkolizyjnych skrzyżowań lub tzw. lewoskrętów z osobnymi światłami, świateł na przejściach z dużym natężeniem ruchu oraz tych elementów, które służą odseparowaniu pieszych i rowerzystów od samochodów (w tym chodników i ścieżek w małych miejscowościach). NIK uważa też, że zaangażowanie strażników gminnych i miejskich w obsługę fotoradarów przenośnych jest podyktowane w wielu wypadkach głównie chęcią pozyskiwania pieniędzy dla gminnej kasy i niewiele wspólnego ma bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego.

Zobacz raport NIK o działaniach policji na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym >

Zobacz raport NIK o bezpieczeństwie na drogach >>

Wiele miejsca w dyskusji poświęcono bezpieczeństwu pieszych. O ile w całej UE blisko połowę ofiar śmiertelnych wypadków stanowią niechronieni uczestnicy ruchu drogowego - tj. piesi, rowerzyści, motocykliści, motorowerzyści - o tyle Polska niechlubnie wyróżnia się na tle Wspólnoty wysokim udziałem ofiar śmiertelnych właśnie wśród pieszych (Polska - 34 proc., UE - 21 proc.). Prezes NIK poinformował Pawła Olszewskiego o zbliżającej się kontroli dotyczącej bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Kontrolerów Izby w szczególności będzie interesowało:

  • Czy prowadzone działania edukacyjne i prewencyjne zwiększyły bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów?
  • Czy infrastruktura drogowa w dostatecznym stopniu zapewnia bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów?
  • Czy przedsięwzięcia w zakresie kontroli ruchu drogowego realizowane przez Policję, Inspekcja Transportu Drogowego i straże gminne (miejskie) przyczyniły się do zwiększania bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów?
  • Czy obowiązujące przepisy chronią w dostatecznym stopniu pieszych i rowerzystów?
  • Czy w planach rozwoju przestrzeni miejskiej i pozamiejskiej uwzględniono interesy pieszych i rowerzystów? Jakie przedsięwzięcia podjęto, aby była to przestrzeń bardziej bezpieczna dla pieszych i rowerzystów?

Więcej o kontroli NIK dotyczącej bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów >>

Prezes NIK wyraził zadowolenie z powołania pełnomocnika rządu do spraw regulacji i harmonizacji obszaru bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego. To spełnienie jednego z najważniejszych postulatów Izby, która już w 2014 r. wnioskowała do Prezesa Rady Ministrów o ustanowienie organu koordynującego tę problematykę. Pełnomocnik wyposażony w prerogatywy i niezbędne środki ma być odpowiedzialny za koordynację i realizację zadań, które przyczynią się do zmniejszenia liczby wypadków i ofiar na polskich drogach. Paweł Olszewski powołany został na to stanowisko w randze sekretarza stanu.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
26 maja 2015 03:28
Data publikacji:
26 maja 2015 08:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
26 maja 2015 08:30
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa drogowego zainteresowany raportami NIK

Przeczytaj treść ponownie