Pierwsza od 18 lat Strategia NIK

Zgodnie z zapowiedzią Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś zakończył pracę nad Strategią NIK na lata 2021  - 2024. Opracowanie Strategii poprzedziła Analiza strategiczna NIK, przygotowana przez zespół doświadczonych kontrolerów. Na tej podstawie - mając na względzie wartości i zasady Izby, takie jak: dbałość o interes publiczny i bezpieczeństwo obywateli, niezależność i bezstronność, profesjonalizm oraz wiarygodność -  określiliśmy kierunki rozwoju Najwyższej Izby Kontroli.

Główne cele strategiczne to:

  1. Wzmocnienie wpływu NIK na usprawnianie państwa
  2. Wysoka jakość kontroli
  3. Wzorcowa instytucja publiczna
  4. Prestiżowe miejsce pracy

Na każdy cel strategiczny składa się zbiór zadań, których realizacja wspiera zdefiniowaną misję:
„Niezależna, profesjonalna kontrola zadań publicznych w interesie obywateli i państwa.”

Realizacja nowej Strategii wzmocni potencjał NIK w obszarze jej działania.

Strategia NIK 2021-2024

Transkrypcja materiału wideo

Informacje o artykule

Data utworzenia:
15 października 2020 14:41
Data publikacji:
15 października 2020 14:40
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
18 listopada 2020 15:50
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie