Pierwszy rok audytu NIK w INTERPOL-u

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś zaprezentował podczas tegorocznego Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej INTERPOL wyniki audytu zewnętrznego przeprowadzonego przez NIK. Przypomnijmy, że NIK wygrała ogólnoświatowe postępowanie konkursowe przeprowadzone w 2021 r., uzyskując najwyższe noty za profesjonalizm i kompetencje niezbędne dla realizacji audytów instytucji międzynarodowych. 

Rok temu, podczas sesji plenarnej Zgromadzenia Ogólnego INTERPOL-u, odbywającego się New Delhi, NIK oficjalnie zastąpiła kanadyjski organ kontroli państwowej w pełnieniu tej funkcji. Podczas obecnej sesji plenarnej w Wiedniu, Prezes NIK zaprezentował wyniki audytu finansowego i audytu wykonania zadań oraz zalecenia opracowane przez zespół ds. realizacji audytu INTERPOL-u. NIK kieruje się w swoich audytach międzynarodowymi standardami najwyższych organów kontroli, niezależnością i obiektywizmem gwarantowanymi przez Konstytucję RP, a także zapewnieniem przejrzystości i kontradyktoryjności procesu kontrolnego.

Prezes NIK Marian Banaś w trakcie przemówienia Sala sesji plenarnej zgromadzenia INTERPOL

W tym roku INTERPOL obchodzi setną rocznicę ustanowienia Organizacji w 1923 r., której polska Policja była od początku członkiem. Wówczas Polska znalazła się w gronie 20 krajów, które dostrzegły pilną potrzebę ułatwienia współpracy Policji ponad granicami. Od tego czasu świat się zmienił, członkami Organizacji jest obecnie niemal 200 krajów, a potrzeba współpracy Policji na całym świecie nadal rośnie. INTERPOL jest jedyną organizacją zapewniającą infrastrukturę techniczną dla współpracy Policji i wymiany informacji o zagrożeniach dla globalnego bezpieczeństwa obywateli i państw. Obecnie INTERPOL, odgrywając kluczową rolę w architekturze bezpieczeństwa całego świata, reprezentuje stabilność, neutralność i zaufanie w szybko zmieniającym się otoczeniu. Organizacja korzysta ze stuletniego doświadczenia, aby umożliwić krajom członkowskim sprostanie nowym wyzwaniom związanym z celami Policji w perspektywie kolejnego wieku.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
01 grudnia 2023 12:59
Data publikacji:
01 grudnia 2023 13:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
01 grudnia 2023 12:59
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Prezes NIK Marian Banaś przemawia do uczestników zgromadzenia INTERPOL

Przeczytaj treść ponownie