Pokrzywdzeni w aferze GetBack na spotkaniu z Prezesem NIK

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś spotkał się z szeroką reprezentacją osób pokrzywdzonych w aferze GetBack, przedstawicielami Stowarzyszenia zrzeszającego kilka tysięcy osób. W ciągu kilku godzin, poruszono wiele kwestii dotyczących ochrony pokrzywdzonych, którzy utracili łącznie, jak sami wskazali, około 2,5 miliarda złotych.

Prezes NIK zapoznaje się dokumentami przestawionymi przez przedstawicielami pokrzywdzonych w aferze GetBack

Podczas spotkania przedstawiciele stowarzyszenia i NIK omawiali wydany ostatnio raport dotyczący "Działalności organów i instytucji państwowych oraz podmiotów organizujących rynek finansowy wobec spółki GetBack S.A. i podmiotów oferujących jej papiery wartościowe oraz ją audytujących".

Poszkodowani w aferze GetBack przyznali, że bardzo przydatne są dla nich informacje o wynikach kontroli NIK, które dotyczą działań Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Biura Rzecznika Finansowego, Ministerstwa Finansów oraz Komisji Nadzoru Audytowego.

Przedstawiciel pokrzywdzonych i Prezes NIK w trakcie wypowiedzi podczas spotkania

Uczestnicy spotkania dziękowali, że raport, o którego upublicznienie tak zabiegali od wielu miesięcy wreszcie ukazał się dzięki nowemu kierownictwu Izby.

- Gdyby nie nasza determinacja, ten raport byłby dostępny za kolejne kilka miesięcy, jednak Najwyższa Izba Kontroli jest instytucją, która ma usprawniać organy państwowe i chronić obywateli - mówił Prezes NIK, Marian Banaś. - Z tego raportu muszą być wyciągnięte poważne wnioski. Możecie się nim posługiwać do obrony swoich interesów - dodał Prezes NIK, wyrażając także słowa uznania dla determinacji poszkodowanych, którzy walczą o odzyskanie swoich pieniędzy.

Podczas spotkania poruszono wiele kwestii związanych z treścią raportu, a sami pokrzywdzeni wskazali na szereg nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania instytucji państwowych. Przedstawili także swoje nowe propozycje, m.in. utworzenia przy Ministerstwie Finansów Funduszu Rekompensat - dla ludzi starszych i nieporadnych, którzy nie mają siły na chodzenie po prokuraturach.

Prezes NIK w trakcie wypowiedzi podczas spotkania z przedstawicielami pokrzywdzonych w aferze GetBack

Informacje o artykule

Udostępniający:
Najwyższa Izba Kontroli
Data utworzenia:
10 marca 2020 11:39
Data publikacji:
10 marca 2020 11:30
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
19 marca 2020 15:23
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Spotkanie Prezesa NIK z przedstawicielami pokrzywdzonych w aferze GetBack

Przeczytaj treść ponownie