Polacy audytorami OECD

Szef NIK Krzysztof Kwiatkowski odebrał w Paryżu z rąk Pierwszego Prezesa Trybunału Obrachunkowego Francji Didiera Migauda mandat audytora zewnętrznego OECD. Izba została wybrana przez tę organizację w międzynarodowym konkursie, pokonując inne kandydatury. OECD uzasadniła wybór NIK nie tylko wysoką jakością złożonego przez Polaków projektu, ale także ich doświadczeniem, wiarygodnością i profesjonalizmem. Nie bez znaczenia były znakomite opinie, jakie polskim kontrolerom wystawiła Rada Europy i Europejska Organizacja Badań Jądrowych (CERN). - Polska NIK, jej kadra i metodyka sprawiają, że jesteśmy cenionym kontrolerem za granicą. Jesteśmy wybierani do audytowania znaczących instytucji europejskich  - powiedział prezes Krzysztof Kwiatkowski. Przypomniał, że również Polacy pozytywnie oceniają prace Izby - w badaniach społecznych blisko połowa Polaków uważa, że NIK pracuje bardzo dobrze lub dobrze.

Misja OECD rozpoczyna się od finansowych aspektów działalności Organizacji. Kontrolerzy przyjrzą się temu, czy OECD oszczędnie i skutecznie korzysta z funduszy pochodzących ze składek krajów członkowskich. Zakres audytu obejmuje sprawozdania finansowe, fundusz emerytalny oraz wykonanie budżetu. NIK przeprowadzi również dwa audyty wykonania zadań, przy czym to Polacy wybiorą tematy do kontroli. Przykładowo mogłyby to być wydatki OECD na prace eksperckie i wdrażanie zarekomendowanych rozwiązań. Polscy audytorzy będą mogli sprawdzić czy pieniądze wydane np. na dany raport przyniosły wymierne efekty.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju z siedzibą w Paryżu działa od 1961 roku. Skupia aktualnie 36 wysoko rozwiniętych państw. Polska jest jej członkiem od 22 lat. Kraje OECD zajmują dominującą pozycję na światowych rynkach finansowych, wiodą prym w dziedzinie przepływu kapitałów, inwestycji zagranicznych, usług, a także w sferze nowoczesnych technologii, innowacji i badań naukowych.

Jeśli wziąć pod uwagę znaczenie, zakres działalności i realne oddziaływanie OECD, wybór NIK na audytora tej organizacji związany jest zarówno z prestiżem, jak i dużą odpowiedzialnością. OECD przygotowuje kodeksy postępowania w gospodarce i przedsiębiorczości. Formułuje zalecenia, rezolucje i deklaracje, które mają wpływać na politykę krajów członkowskich. Zajmuje się też pomocą dla najbiedniejszych państw. Dlatego wpływ Organizacji nie ogranicza się jedynie do jej członków, ale dotyczy w sumie około 100 państw. O rozmachu działań OECD mówią liczby: w ramach Organizacji działa ponad 250 komitetów i grup roboczych, w skład których wchodzi blisko 40 tysięcy ekspertów z całego świata.

Prezes NIK i Prezes OECD podpisują porozumienie

Przekazanie NIK mandatu audytora zewnętrznego OECD.

Na zdjęciach: Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski
i Pierwszy Prezes Trybunału Obrachunkowego Francji Didier Migaud

- OECD jest znana jako instytucja, która zabiega o rozwój gospodarczy oraz ochronę wolności osobistej i poprawę jakości życia - podkreśla prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. I dodaje, że wybór polskiej Najwyższej Izby Kontroli na audytora zewnętrznego tej Organizacji to ogromy zaszczyt i jednocześnie potwierdzenie silnej pozycji NIK na arenie międzynarodowej.

Najwyższa Izba Kontroli będzie pełnić funkcję audytora zewnętrznego OECD przez cztery lata. Jeśli obie instytucje będą zadowolone ze współpracy, możliwe jest przedłużenie mandatu o kolejne dwa lata.

Didier Migaud - Prezes Trybunału Obrachunkowego Francji

Pierwszy Prezes Trybunału Obrachunkowego Francji (od 23 lutego 2010). W latach 1988-2010 był parlamentarzystą z departamentu Isère, a w latach 2007-2010 Przewodniczącym Komisji ds. Finansów, Gospodarki i Nadzoru Budżetu Zgromadzenia Narodowego Francji. Wcześniej Sędzia Sądu Najwyższego oraz Sędzia Trybunału Sprawiedliwości Republiki.

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych w Lyonie, magister prawa, absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa publicznego oraz nauk politycznych.

Po ukończeniu studiów Didier Migaud był wykładowcą Instytutu Nauk Politycznych, a swoją karierę w służbie publicznej rozpoczynał w Radzie Ogólnej departamentu Isère. W latach 1996-1998 pełnił funkcję Prezesa Narodowego Związku Parlamentarzystów Regionów Górskich (Association nationale des élus de montagne - ANEM). Był także Prezydentem metropolii Grenoble-Alpes oraz Burmistrzem Seyssins (w departamencie Isère).

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
20 grudnia 2018 08:49
Data publikacji:
20 grudnia 2018 12:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
20 grudnia 2018 15:05
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Prędota

Przeczytaj treść ponownie