Polacy coraz lepiej oceniają NIK

Lepiej Izbę oceniają mężczyźni (50 proc. ocen dobrych) niż kobiety (42 proc ocen dobrych). Cenią pracę Izby ludzie w wieku 25-34 lata (49 proc. ocen dobrych) oraz w przedziale 45- 54 lata (49 proc. ocen dobrych). Aż 66 proc. osób z wyższym wykształceniem uważa, że Izba dobrze pracuje (o 11 proc. więcej niż w 2009 roku) 65 proc. osób z kadry kierowniczej (firm prywatnych i państwowych) dobrze ocenia pracę NIK (o 8 proc. więcej niż w 2009 roku). Izba jest też ceniona przez osoby zatrudnione w instytucjach państwowych (59 proc. ocen dobrych - o 6 proc. więcej niż w 2009 roku). Dobra ocena Izby rośnie wraz z wykształceniem i dochodami. Stosunkowo mało ocen dobrych NIK uzyskała od bezrobotnych (39 proc.), osób z wykształceniem podstawowym (23 proc.), rolników (35 proc.), osób zamieszkałych na wsi (38 proc.) oraz osób powyżej 65 roku życia (38 proc. ). Ocena Izby nie wiąże się z poglądami politycznymi. Zwolennicy lewicy, centrum i prawicy oceniają Izbę podobnie (53, 53, 52 proc.). Inne instytucje zanotowały w ostatnich latach znaczące spadki ocen dobrych. Trybunał Konstytucyjny dobrze ocenia 43 proc. Polaków (o 5 proc. mniej niż w marcu 2009 roku), Sądy pozytywnie ocenia 32 proc. Polaków (o 8 proc. mniej niż w 2009 roku). Spadek ocen dobrych zanotowała też prokuratura z 38 proc. w marcu 2009  roku do 32 proc. obecnie. Sejm jest postrzegany przez Polaków bardzo krytycznie. Tylko 23 proc. z nich twierdzi, ze Sejm dobrze pracuje. Źle pracę Sejmu ocenia 61 proc. respondentów.

Największym uznaniem Polaków cieszą się tradycyjnie: straż pożarna, policja, wojsko i kościół katolicki. Duży odsetek ocen dobrych - 61 proc. - zebrał też Prezydent RP.

Jeszcze w 1998 roku NIK dobrze oceniało 60 proc. dorosłych Polaków. W maju 2007 dobre oceny osiągnęły pułap 40 proc.  

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
23 marca 2012 09:29
Data publikacji:
23 marca 2012 09:29
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
05 lipca 2013 10:22
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Polacy coraz lepiej oceniają NIK © imageafter

Przeczytaj treść ponownie