Polska w Zarządzie INTOSAI

Podczas rozpoczętego we wtorek (22 października) Kongresu INTOSAI audytorzy publiczni  z całego świata wspólnie zastanawiali się, jak poprzez kontrolę pomagać w lepszym zarządzaniu państwem oraz jak przyczyniać się do bezpieczeństwa i równowagi w polityce finansowej każdego z krajów.

Pierwszy z tematów był odpowiedzią Kongresu na zmiany zachodzące we współczesnej gospodarce i ekonomii. Nowa strategia INTOSAI na lata 2011-2016 uznaje za kluczowe  promowanie przejrzystości, rozliczalności, dobrego zarządzania czy wreszcie walki z korupcją.

Drugi temat obrad dotyczył wspólnych wysiłków wszystkich najwyższych organów kontroli w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zdaniem uczestników Kongresu dbałości o wzrost gospodarczy i rozwój technologiczny powinny towarzyszyć: wrażliwa polityka społeczna, sprawna służba zdrowia oraz dobrze zorganizowana edukacja. Każde z tych zagadnień znajduje się w obszarze zainteresowań  audytorów publicznych.

NIK, obok amerykańskiej i brytyjskiej organizacji kontrolnej, weszła też w skład zespołu roboczego, który zajmuje się przeglądem Kodeksu etyki INTOSAI.

Dla NIK XXI Kongres INTOSAI był szczególny - podczas obrad Izba po raz pierwszy w historii została wybrana do Zarządu INTOSAI. Zastąpiła w nim Wielką Brytanię.  Dla Polaków to wyróżnienie i jednocześnie szansa. Izba, uczestnicząc w pracach Zarządu w latach 2013-2019, będzie mogła, w oparciu o swoje doświadczenia, pomagać INTOSAI w wypracowywaniu rozwiązań usprawniających kontrolę państwową.

NIK w Zarządzie INTOSAI - komentarz Kamili Żyndul

NIK w zarządzie INTOSAI

Informacje o artykule

Udostępniający:
Najwyższa Izba Kontroli
Data utworzenia:
21 października 2013 10:45
Data publikacji:
22 października 2013 08:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
29 października 2013 11:15
Ostatnio zmieniał/a:
Daniel Michalecki

Przeczytaj treść ponownie