Polsko–duńska kontrola unijnych programów środowiskowych

Pod lupą kontrolerów NIK znalazł się finansowany z EFRR [1] Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 (RPO WP). To największy w historii tego województwa program rozwojowy. NIK zweryfikowała, czy Zarząd Województwa Pomorskiego - odpowiedzialny za zarządzanie tym programem w zakresie projektów środowiskowych - działał skutecznie i wydajnie. Izba zbadała m.in., czy wybór projektów odbywał się w oparciu o zatwierdzone kryteria oraz czy prowadzona była kontrola ich realizacji.

Jednocześnie Inspektorzy Rigsrevisionen sprawdzili, jak duńskie instytucje radzą sobie z podobnymi projektami środowiskowymi, których źródłem współfinansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Obie kontrole, zarówno polska, jak i duńska, zostały skrupulatnie zaplanowane, poczynając od zestawienia zagadnień koniecznych do skontrolowania, a kończąc na harmonogramie wspólnych działań. 

Efekty kontroli poznamy do końca  tego roku. Ustalenia obu audytów zawarte zostaną we wspólnym raporcie.

Kontrola równoległa - te same zagadnienia kontrolowane są w tym samym czasie przez  co najmniej dwa najwyższe organy kontroli różnych państw na obszarze własnych krajów. Kontrola odbywa się wg wspólnie uzgodnionych zasad i ustalonych mierników oceny umożliwiających późniejsze porównanie wyników kontroli. Każdy NOK biorący udział w kontroli równoległej prowadzi czynności kontrolne zgodnie z własnym prawodawstwem i procedurami


[1] Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Informacje o artykule

Data utworzenia:
09 września 2010 12:07
Data publikacji:
09 września 2010 12:07
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
09 października 2019 11:51
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Flaga Unii Europejskiej w tle elektrownia wiatrowa © SXC/photoXpress

Przeczytaj treść ponownie