Porozumienie podpisane. NIK i UEK o wspólnych projektach dydaktycznych, konferencjach i stażach

Prezes NIK Marian Banaś i rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Stanisław Mazur, 2 grudnia br. podpisali Porozumienie o współpracy w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z realizacją przedsięwzięć i projektów naukowo-dydaktycznych.

Prezes NIK Marian Banaś i rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Stanisław Mazur podpisują porozumieniePorozumienie o współpracy przewiduje opracowywanie projektów wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych i naukowych, organizację konferencji i seminariów, wizyt studyjnych dla studentów oraz uczestników studiów podyplomowych. Zakłada także tworzenie i opracowywanie programów kształcenia, kursów lub przedmiotów w ramach studiów podyplomowych, zgodnych z ekonomicznym profilem uniwersyteckiej działalności. Podpisane porozumienie pozwoli również na odbywanie przez studentów UEK praktyk dyplomowych lub stażu w strukturach NIK.

– Podpisane Porozumienie jest znakomitym przykładem poszukiwania współpracy pomiędzy uczelnią i naczelnym organem kontroli państwowej, jakim jest NIK – skomentował Prezes NIK Marian Banaś. – To nie tylko szansa na zdobywanie wiedzy i nowych kwalifikacji. To przede wszystkim proces uświadamiania, jak ważna jest jawność i przyzwoitość funkcjonowania w życiu publicznym na każdym jego szczeblu.

Rektor UEK Stanisław Mazur przyznał, że żadna uczelnia, zwłaszcza o profilu ekonomicznym, nie może funkcjonować w oderwaniu od otoczenia społeczno-gospodarczego. – Dlatego tak ważna jest stała i nieustannie rozwijana współpraca z rozmaitymi firmami, instytucjami oraz organami administracji publicznej, przynosząca korzyści obu stronom – dodał rektor UEK, nie ukrywając satysfakcji z podpisania kolejnego porozumienia w sprawie wzajemnej współpracy, tym razem z Najwyższą Izbą Kontroli. – Jestem przekonany, że studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zyskali dziś miejsce, dzięki któremu będą mogli rozwijać wiedzę i podnosić kompetencje, na przykład poprzez praktyki i staże, zaś pracownicy uczelni, będą mogli realizować kolejne przedsięwzięcia dydaktyczne i naukowe – dodał Rektor.

Przedstawiciele NIK i UEK na pamiątkowym zdjęciu

Prezes NIK Marian Banaś wyraził nadzieję, że problem transparentnego nadzoru i kontroli stanie się powszechniejszy w akademickich programach nauczania, a za przykładem Krakowa pójdą inne uczelnie dając szanse nie tylko zainteresowanym studiami, ale i Najwyższej Izbie Kontroli na budowanie nowych, wykwalifikowanych kadr.

Porozumienie zostało podpisane na czas nieokreślony. Ma formułę otwartą, która pozwala na wyznaczanie i realizację nowych obszarów współpracy.


Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
07 grudnia 2022 16:37
Data publikacji:
07 grudnia 2022 16:37
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
07 grudnia 2022 16:37
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Prezes NIK Marian Banaś i rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Stanisław Mazur prezentują podpisane porozumienie

Przeczytaj treść ponownie