Posiedzenie Komisji do Spraw Kontroli Państwowej w siedzibie NIK

Spotkanie otworzył przewodniczący Komisji do Spraw Kontroli Państwowej (KOP) Arkadiusz Czartoryski. Spotkanie posłów z kierownictwem NIK na początku nowej kadencji Sejmu stało się już tradycją. Nawiązał do niej prezes Jacek Jezierski, dziękując posłom za chęć poznania specyfiki pracy Najwyższej Izby Kontroli.

Dla członków komisji, szczególnie tych, którzy zasiadają w niej po raz pierwszy, przygotowano pakiet podstawowych informacji o działalności NIK. Prezes Jezierski opowiedział o zmianach, które w związku z nową uchwałą wdrożono w Izbie, oraz o modyfikacjach które zostaną niebawem zastosowane w procedurze kontrolnej. Posłowie zapoznali się z rolą i zadaniami Kolegium NIK, międzynarodową działalnością Izby oraz nowym planem pracy i priorytetami kontroli. Prezes odniósł się również do zakończonego niedawno w Izbie audytu, przypominając o jego pozytywnych wynikach.

Posłów interesowały kwestie związane z tajemnicą kontrolerską, procedurą planowania kontroli oraz terminem publikowania wystąpień i raportów. Dyskusję wywołał sposób monitorowania inicjatyw z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego. Jak rozwijać tego rodzaju przedsięwzięcia przy jednoczesnym ograniczeniu związanych z nimi nieprawidłowości? - Jako samorządowiec wielokrotnie przechodziłem przez kontrolę NIK i pamiętam, że te kontrole mi pomogły - stwierdził poseł Marian Cycoń. W jego przekonaniu Izba mogłaby poprzez działania doradcze przyczynić się do ożywienia współpracy między jednostkami administracji publicznej a podmiotami prywatnymi, hamowanej obecnie głównie przez strach przed przekroczeniem nie zawsze jasnego prawa.

Jeden z członków KOP zapytał o słabości i sukcesy NIK. - Z perspektywy 20 lat pracy w Izbie mogę stwierdzić, że pewnym problem jest dla inspektorów praca pod dużą presją czasu, szczególnie przy kontroli budżetowej - odpowiedziała Czesława Rudzka-Lorentz, wieloletnia Dyrektor Departamentu Administracji Publicznej, a obecnie Radca Prezesa NIK. Dodała jednak, że z tą trudnością kontrolerzy nauczyli się już żyć. Jako sukces Izby oceniła m.in. osiągnięcia przy kontroli wykorzystania środków unijnych. W ich efekcie dochodzi do coraz mniejszej liczby nieprawidłowości, zaś odnoszone przez Polskę korzyści są coraz większe. Cieszy również dobra współpraca NIK z samorządem terytorialnym. Kontrolerzy od lat starają się pomagać samorządowcom, organizując np. spotkania dla wójtów, podczas których omawiane są najczęściej popełniane przez urzędników błędy.

- Wasza praca pomaga w funkcjonowaniu państwa polskiego - powiedział do przedstawicieli NIK Arkadiusz Czartoryski, kończąc spotkanie Komisji w siedzibie Izby.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
11 stycznia 2012 14:21
Data publikacji:
11 stycznia 2012 14:21
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
05 lipca 2013 10:39
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Posiedzenie Komisji do Spraw Kontroli Państwowej w siedzibie NIK

Przeczytaj treść ponownie