Prawo do godnej śmierci [panel ekspertów]

Zdarza się, że diagnoza lekarska brzmi jak wyrok. Pacjent i rodzina  przeżywają wtedy niezwykle trudne chwile. Wydaje się, że z dramatem pozostają sami. Tak nie jest. Istnieje system paliatywno - hospicyjny, który właśnie w takich sytuacjach ma pomóc. Tworzą go lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, duchowni i wolontariusze gotowi służyć w ostatnim momencie życia pacjenta.  Taką pomoc można uzyskać w warunkach stacjonarnych, ambulatoryjnych albo w domu.  W ubiegłym roku skorzystało z niej prawie 100 tys. pacjentów. W Polsce działa 117 hospicjów i 81 oddziałów medycyny paliatywnej. Jednak wzrastająca liczba chorób nowotworowych i serca sprawia, że nie wszyscy potrzebujący mogą szybko otrzymać pomoc.

Ks. Paweł Śmierzchalski, Hospicjum Domowe w Warszawie - wypowiedź

NIK przeprowadziła w Kujawsko - Pomorskim  Oddziale NFZ kontrolę rozpoznawczą, czyli poprzedzającą ogólnopolską. Okazało się, że nie jest możliwe dokładne ustalenie liczby pacjentów, którym ograniczono opiekę w warunkach domowych, bo oddział NFZ nie prowadzi takich analiz. Od trzech lat - ze względu na zniesienie obowiązku prawnego- nie zbiera też danych o osobach oczekujących na objęcie pomocą. Ale relatywnie długi czas oczekiwania na miejsce w hospicjum bądź otrzymania pomocy w ramach hospicjum domowego to nie jedyny problem. Do Rzecznika Praw Pacjenta napływają także skargi dotyczące świadczeń gwarantowanych.

Agnieszka Wernik, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta - wypowiedź

Pacjenci skarżą się, że zabiegi i czynności higieniczne odbywają się bez parawanu w obecności obcych, na to, że nie mają możliwości kontaktu z personelem medycznym. Poważnym problemem jest prawo do zgody uświadomionej. To zgoda np. na zastosowanie określonej terapii wyrażana po tym, jak pacjent otrzyma pełną informację. Ale często zdarza się, że stan psychiczny pacjenta nie pozwala na to, a rodzina ma rozbieżne zdania dotyczące propozycji lekarzy. I co zrobić? Personel medyczny staje wówczas w pozycji rozjemcy, ale tym samym traci czas na podjęcie działań, które szybko mogłyby przynieść ulgę pacjentowi.

Odrębną kwestią jest opieka paliatywna na dziećmi i opieka perinatalna. Ta ostatnia udzielana jest kobietom w ciąży, u których wykryto ciężką, często prowadzącą do śmierci, wadę płodową dziecka.

o. Filip Buczyński, Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej - wypowiedź

Artur Januszniec, warszawskie Hospicjum Dla Dzieci - wypowiedź

Opiekę hospicyjną i paliatywną sprawuje w Polsce 525 świadczeniodawców, którzy zawarli kontrakty z NFZ. Zdaniem uczestników dyskusji  kontrakty powinny otrzymywać głównie te firmy, które już się sprawdziły w udzielaniu pomocy. Zdarzało się bowiem, że powstawały nowe, które nie spełniały kryteriów a świadczyły usługi przez co osłabiały zaufanie do całego systemu.

Justyna Mieszalska, Ministerstwo Zdrowia - wypowiedź

Uczestnicy panelu byli zgodni, że system opieki paliatywno - hospicyjnej się rozwija, nakłady z budżetu są coraz większe i wzrasta świadomość pacjentów, że mogą korzystać z tej formy opieki. Jednak jest jeszcze wiele do zrobienia począwszy od zmian prawnych a kończąc na uświadomieniu społeczeństwa, że podejmowane decyzje dotyczą spraw ostatecznych.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
20 sierpnia 2018 10:02
Data publikacji:
20 sierpnia 2018 10:02
Wprowadził/a:
Krzysztof Andrzejewski
Data ostatniej zmiany:
16 listopada 2023 17:34
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Ręce osoby starszej wsparte na lasce © Fotolia

Przeczytaj treść ponownie