Prezes NIK gościem IX Europejskiego Forum Gospodarczego

Europejskie Forum Gospodarcze to miejsce wymiany doświadczeń właścicieli małych, średnich i dużych przedsiębiorstw działających na rodzimym rynku. W zamierzeniu ma promować innowacje w biznesie oraz integrować środowiska biznesowe, naukowe i samorządowe.

Prezes NIK na panelu w Łodzi

Celem tegorocznej edycji Forum jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego polskich firm. Z jednej strony odnoszą one duże sukcesy i są znaczącymi kontrahentami na międzynarodowych rynkach, z drugiej jedynie cztery procent z nich podejmuje działalność eksportową. W dodatku eksportują głównie tylko większe firmy.

W czasie kilkudziesięciu spotkań, sesji plenarnych oraz paneli dyskusyjnych ponad dwa tysiące zarejestrowanych uczestników Forum szukało odpowiedzi na pytanie, jak dorównać do europejskiej czołówki przedsiębiorczości. Jednym z gości specjalnych był prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, który m.in. z prof. Markiem Belką, prezydent Łodzi Hanną Zdanowską i byłym ambasadorem Izraela w Polsce Szewachem Weissem wziął udział w debacie: „Polska gospodarka wobec wyzwań wewnętrznych i zewnętrznych”.

Problematyka gospodarcza zajmuje istotne miejsce w kontrolach podejmowanych przez NIK. Badania w tym obszarze koncentrują się na węzłowych zagadnieniach dotyczących bezpieczeństwa ekonomicznego kraju. Izba monitoruje, jakie działania podejmują w tym celu organy administracji, instytucje państwowe oraz spółki prawa handlowego pozostające w gestii Skarbu Państwa.

Prezes NIK na panelu w Łodzi

Krzysztof Kwiatkowski podkreślił, że we współczesnym świecie globalnej gospodarki zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne przenikają się. Szef NIK zreferował wyniki ostatnich kontroli dotyczących zaopatrzenia Polski w gaz ziemny, promocji gospodarczej kraju, działalności ośrodków innowacji oraz funkcjonowania szarej i czarnej strefy w obrocie gospodarczym. Każdy z zamykających je raportów ujawnia dysfunkcje lub przynajmniej zmarnowany potencjał.

Główne problemy? Brak nadzoru nad inwestycjami, rozproszone zarządzanie połączone z brakiem pomysłu na wykorzystanie dostępnych środków, niejasne lub wręcz błędne kryteria przyznawania pomocy na rozwój nowatorskich pomysłów, nieuczciwa konkurencja i oszustwa. Dysfunkcje w niektórych sferach objętych kontrolami NIK prowadzą do nieuzasadnionego promowania nieuczciwych przedsiębiorców uchylających się od ponoszenia obowiązków podatkowych. Sytuacja ta zakłóca konkurencję w wielu segmentach gospodarki. Ma to swoje konsekwencje w aspekcie finansów publicznych - zmniejszenie wpływów podatkowych powoduje wzrost obciążeń nakładanych na podmioty uczciwie wywiązujące się z obowiązków wobec państwa.

Prezes Krzysztof Kwiatkowski powiedział, że NIK konsekwentnie pracuje nad identyfikacją kolejnych obszarów gospodarki, w których dochody są ukrywane w całości lub w części przed organami podatkowymi. Izba współpracuje w tym celu z organizacjami pozarządowymi, w tym inicjatywą ONZ - Global Compact.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
14 listopada 2016 15:16
Data publikacji:
15 listopada 2016 09:00
Wprowadził/a:
Katarzyna Prędota
Data ostatniej zmiany:
15 listopada 2016 09:20
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Prędota
Logo i grafika Europejskiego Forum Gospodarczego w Łodzi © EFGŁ

Przeczytaj treść ponownie