Prezes NIK Marian Banaś gościem specjalnym 30-lecia NOK Słowacji

Prezes NIK Marian Banaś wziął udział w obchodach 30-tej rocznicy ustanowienia słowackiego najwyższego organu kontroli (NKU). W trakcie konferencji zorganizowanej podczas obchodów dyskutowano nad wpływem niezależnych organów kontroli na poprawę zarządzania dobrami publicznymi oraz nad wyzwaniami, z którymi krajowe instytucje kontrolne muszą się mierzyć.

W spotkaniach udział wzięli m.in. Przewodniczący Parlamentu Słowacji, Szef Kancelarii Prezydenta Republiki Słowackiej, Prezes Najwyższego Urzędu Kontroli Czech pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego EUROSAI – organizacji skupiającej najwyższe ograny kontroli z Europy – oraz Prezesi najwyższych organów kontroli tzw. grupy V4+2 czyli krajów grupy wyszehradzkiej oraz Austrii i Słowenii, a także przedstawiciele administracji publicznej Słowacji i pracownicy NKU.

Prezes NIK Marian Banaś na obchodach 30-lecia NOK Słowacji

W trakcie obrad podkreślano rolę niezależnej kontroli państwowej w realnej poprawie zarządzania państwem, wpływie na gospodarki krajowe, oraz rzeczywistego wpływu kontroli na poprawę jakości usług publicznych i skuteczności wydawania środków publicznych. Jednym z przykładów dobrych praktyk w tym zakresie jest sytuacja w Czechach, gdzie w wyniku kontroli NKU Republiki Czeskiej, pomimo wzrostu kosztów materiałów i kosztów pracowniczych w ostatnich latach, obniżono o połowę średni koszt budowy kilometra autostrad w przeciągu pięciu ostatnich lat.

Najwyższy Urząd Kontroli skutecznie przyczynił się do zwalczenia korupcji w tym sektorze – dzięki informowaniu obywateli o patologiach tego obszaru i informowaniu organów ściągania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. To także właśnie dzięki współpracy międzynarodowej – dzięki złożeniu wizyty roboczej w NIK i porównaniu kosztów budowy autostrad w Polsce i innych krajach sąsiedzkich – udało się pokazać obywatelom realne średnie koszty budowy kilometra autostrad w różnych krajach.

Pamiątkowe zdjęcie prezesów NOK Polski, Słowenii, Słowacji, Czech i Węgier
Prezesi NOK Polski, Słowenii, Słowacji, Czech i Węgier

NIK od lat współpracuje z najwyższym urzędem kontroli Słowacji realizując wspólnie kontrole równoległe, zapraszając ekspertów z NKU do wspólnej realizacji projektów współpracy bliźniaczej oraz w grupach roboczych EUROSAI i INTOSAI, a także biorąc udział w przeglądach partnerskich. NKU przewodniczy pracom grupy INTOSAI, która zajmuje się unowocześnianiem metodyki przeprowadzania przeglądów partnerskich w najwyższych organach kontroli na całym świecie, a NIK uczestniczyła lub przeprowadziła samodzielnie do tej pory przeglądy partnerskie w najwyższych urzędach kontroli Republiki Indonezji, Republiki Litewskiej, Republiki Łotwy, Estonii, Rumunii, Republiki Słowackiej, Węgier oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
31 marca 2023 23:18
Data publikacji:
01 kwietnia 2023 07:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
31 marca 2023 23:23
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Prezesi NOK Polski, Słowenii, Słowacji, Czech i Węgier, niżej flaga Słowacji

Przeczytaj treść ponownie