Prezes NIK na XXIV Kongresie Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli

Szefowie najwyższych organów kontroli ponad 190 państw zgromadzili się na Kongresie INTOSAI w Rio de Janeiro. Kongres jest najwyższym organem INTOSAI. Tym razem, jego gospodarzem był Federalny Trybunał Obrachunkowy Brazylii, który na kolejne trzy lata obejmie przewodnictwo w organizacji.

Prezes NIK Marian Banaś odbył spotkanie dwustronne z Prezesem Federalnego Trybunału Obrachunkowego Brazylii Bruno Dantasem, którego tematami były m.in.: niezależność kontroli państwowej od władzy wykonawczej jako gwarancji bezstronności i obiektywności wyników kontroli, przyszłość i rozwój strategiczny INTOSAI oraz relacje bilateralne pomiędzy Polską a Brazylią.

Goście kongresu na sesji plenarnej
Sesja Plenarna Kongresu

INTOSAI, czyli Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli, to apolityczna organizacja zrzeszająca NOKi państw z całego świata, a jej głównymi zadaniami jest wypracowywanie i promocja standardów i metod pracy kontrolerów sektora publicznego, rozwijanie potencjału instytucjonalnego oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami.  

NIK aktywnie uczestniczy w pracach standaryzacyjnych INTOSAI – Prezes NIK jest przewodniczącym podkomisji INTOSAI ds. standardów kontroli wewnętrznej, która promuje ideę ciągłego usprawniania kontroli zarządczej jednostek sektora publicznego, oraz aktywną współpracę pomiędzy NOK a audytorami wewnętrznymi jednostek kontrolowanych. Podkomisja jest jedną ze struktur Komisji INTOSAI ds. Standardów (Professional Standards Committee – PSC), której ambicją jest ciągłe podnoszenie jakości i rozpoznawalności standardów INTOSAI. Równolegle do Kongresu odbyło się posiedzenie PSC, na którym zatwierdzono rezultaty pracy Komisji z ostatnich lat i przyjęto plany na najbliższe kolejne lata.

Prezes NIK na oficjalnym otwarciu Kongresu, obok jeden slajdów z prezentacji organizacji PASAI na ekranie za prezydium spotkania
Prezes NIK na oficjalnym otwarciu Kongresu, obok jedna z prezentacji przedstawianych w trakcie spotkania

Prezes NIK jest członkiem Zarządu INTOSAI – organu kierującego pracami INTOSAI pomiędzy kongresami. Prezes NIK w Zarządzie INTOSAI reprezentuje EUROSAI, czyi organizację regionalną INTOSAI, zrzeszającą NOKi Europy. Wraz z Prezesem Trybunału Obrachunkowego Portugalii Prezes NIK dba o reprezentowanie interesów EUROSAI na forum światowym. NIK zasiada w Zarządzie INTOSAI od 2013 r. – obecnie rozpoczął się półmetek drugiej sześcioletniej kadencji.

Na tegorocznym posiedzeniu Zarząd przyjął nowy Plan Strategiczny organizacji na lata 2023–2028. Główne zadania organizacji, według nowego planu, to wspieranie niezależności NOK – która w wielu państwach, także europejskich, jest naruszana, oraz aktywny udział NOK w realizacji celów zrównoważonego rozwoju agendy ONZ 2030. Jednocześnie organizacja będzie kontynuować realizację zadań statutowych, czyli ww. standaryzację, rozwój instytucjonalny NOK i wymianę informacji oraz wiedzy. Grupą zadaniową, która wypracowała nowy plan strategiczny kierował NOK USA – Prezes NIK odbył z Kontrolerem i Audytorem Generalnym USA spotkanie dwustronne, m.in. na temat kwestii niezależności NOK oraz zacieśnienia współpracy z NOK USA.

Widok na salę Posiedzenia Plenarnego
Sesja Plenarna Kongresu

Przy okazji kongresu Prezes wziął udział również w kilku spotkaniach dwustronnych, m.in. z Prezesami NOK Arabii Saudyjskiej, Argentyny, Chin, Czech, Indii, Indonezji, Iranu, Izraela, Peru, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Z Prezesem NOK Indii omówił koncepcję przywrócenia seminariów dwustronnych, które były organizowane regularnie przed pandemią, a z Prezesem NOK Indonezji kwestie dotyczące przeglądu partnerskiego, o przeprowadzenie którego NIK została poproszona.

Z kolei z szefem NOK Wielkiej Brytanii Prezes NIK rozmawiał o projekcie realizowanym na poziomie europejskim, którego celem jest ujednolicenie angielskojęzycznej terminologii dot. kontroli i audytu oraz podniesienie kwalifikacji kontrolerów europejskich w wypracowywaniu raportów w języku angielskim.

Projekt ten, pod nazwą Audit English, cieszy się dużym zainteresowaniem – kolejna trzecia edycja, poświęcona pisaniu przekonujących rekomendacji, odbędzie się na początku grudnia. Inicjatorem i organizatorem projektu jest NIK, a eksperci NOK Wielkiej Brytanii prowadzą szkolenia i warsztaty, podczas których prezentują właściwą terminologię stosowaną np. w audycie finansowym, oraz praktyczne wskazówki jak stosować język angielski w raportach z kontroli.   

Kolejny Kongres INTOSAI odbędzie się za trzy lata, a jego gospodarzem będzie NOK Egiptu.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
10 listopada 2022 08:26
Data publikacji:
10 listopada 2022 08:26
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
15 listopada 2022 16:57
Ostatnio zmieniał/a:
Marta Połczyńska
Mer Rio de Janeiro, Sekretarz Generalna INTOSAI, Prezes NOK Brazylii, Minister Spraw Zagranicznych i Szef Senatu Brazyli witają gości kongresu © INTOSAI

Przeczytaj treść ponownie