Prezes NIK w Radzie Standardów Audytu Wewnętrznego IIA

27 października w Wiedniu zebrał się Zarząd Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI). Obecni na nim przedstawiciele wszystkich regionalnych grup INTOSAI wybrali swojego reprezentanta w Radzie Standardów Audytu Wewnętrznego przy Instytucie Audytorów Wewnętrznych (IIA). Jacek Jezierski, Prezes NIK, został przedstawicielem 189 światowych najwyższych organów kontroli w IIA.

Instytut Audytorów Wewnętrznych jest najstarszą i największą na świece organizacją audytorów wewnętrznych. Tworzy i promuje standardy oraz upowszechnia dobre praktyki zawodowe. Skupia ponad sto tysięcy osób na całym świecie.

Najwyższa Izba Kontroli od 2010 r. przewodniczy Podkomisji INTOSAI ds. Standardów Kontroli Wewnętrznej. Rozpowszechnia i udoskonala wśród światowych NOK wytyczne dla standardów audytu wewnętrznego w sektorze publicznym.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
27 października 2011 14:51
Data publikacji:
27 października 2011 14:51
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
05 lipca 2013 10:53
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Prezes NIK reprezentantem INTOSAI w Radzie Standardów Audytu Wewnętrznego IIA

Przeczytaj treść ponownie