Prezes NIK Marian Banaś spotkał się z Prezesem NOK Izraela

Prezes NIK Marian Banaś, jako wiceprzewodniczący Zarządu Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli EUROSAI, wziął udział w technicznym zebraniu Zarządu EUROSAI, które było dedykowane m.in. opracowaniu nowego planu strategicznego organizacji EUROSAI. Obrady zostały zorganizowane w Urzędzie Państwowego Kontrolera i Rzecznika Praw Obywatelskich Izraela.

Marian Banaś i Matanyahu Englmanem
Prezes NIK wita się z Państwowym Kontrolerem
i Rzecznikiem Praw Obywatelskich Izraela

Prezes NIK Marian Banaś odbył wizytę dwustronną w odpowiedniku Najwyższej Izby Kontroli w Państwie Izrael. Podczas spotkania z Państwowym Kontrolerem i Rzecznikiem Praw Obywatelskich Państwa Izrael Matanyahu Englmanem rozmawiano między innymi o długofalowej współpracy pomiędzy najwyższymi organami kontroli i roli tej współpracy na wpływanie na skuteczną kontrolę państwową, która musi być niezależna od władzy wykonawczej. Prezesi omówili m.in. także długoterminowe strategie kontroli i planowanie strategiczne w najwyższych organach kontroli, konieczność dbania o bezpieczeństwo fizyczne i cybernetyczne obywateli. Wg statystyk to organizacje rządowe – w tym także bazy danych osobowych, bazy dane wrażliwych z sektora medycznego oraz bazy danych bankowych w tych systemach – są najczęściej atakowane przez hakerów komputerowych w Izraelu, a szef urzędu kontroli pełni także funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich i odpowiada za ochronę tzw. sygnalistów (ang. whistleblowers).

Prezesi rozmawiali o niezależności najwyższych organów kontroli i filarach tej niezależności zawarte m.in. w Rezolucjach Organizacji Narodów Zjednoczonych ONZ oraz Deklaracji z Limy w sprawie zasad kontroli i Deklaracji z Meksyku w sprawie niezależności najwyższych organów kontroli (NOK).

Najważniejsze filary niezależności NOK to:

  • niezależność zasobów finansowych;
  • niezależność doboru zasobów kadrowych;
  • swoboda działania i doboru tematów kontroli;
  • swoboda dostępu do informacji w toku kontroli oraz
  • skuteczne mechanizmy monitorowania zaleceń i wniosków pokontrolnych.

Kontroler Państwowy i Rzecznik Praw Obywatelskich Państwa Izrael zapewnił, że wszystkie powyższe filary to niezbywalna gwarancja i niezbywalna podstawa funkcjonowania NOK dla dobra obywateli i państwa – wszystkie te filary są zapewnione w Izraelu.

Prezes NIK skierował zaproszenie dla Państwowego Kontrolera i Rzecznika Praw Obywatelskich Państwa Izrael do złożenia wizyty dwustronnej w Polsce w celu zacieśniania współpracy dwustronnej.

Informacje o artykule

Udostępniający:
Najwyższa Izba Kontroli
Data utworzenia:
30 marca 2023 15:40
Data publikacji:
30 marca 2023 15:40
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
30 marca 2023 15:47
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Prezes NIK Marian Banaś wita się z Państwowym Kontrolerem i Rzecznikiem Praw Obywatelskich Izraela Matanyahu Englmanem, obok logo NOK Izraela i flaga Izraela

Przeczytaj treść ponownie