Prezes NIK w Kijowie

Prezes NIK w Kijowie - zobacz galerię zdjęćPodczas spotkania najwyższych władz Polski i Ukrainy prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przypomniał niedawną rezolucję ONZ, w której kraje członkowskie zostały wezwane do wzmocnienia organów kontroli państwowej (NOK) i poszanowania ich niezależności. Organizacja Narodów Zjednoczonych zwróciła uwagę, że publiczni kontrolerzy mogą wypełniać swoje zadania obiektywnie i skutecznie tylko wtedy, gdy są niezależni i chronieni przed wpływami zewnętrznymi. Każde działanie wymierzone w tę zasadę destabilizuje system demokratyczny, w którym władza publiczna powinna podlegać niezależnej kontroli.

Więcej o rezolucji ONZ ws. najwyższych organów kontroli >>>

Z podobnym przesłaniem prezes Kwiatkowski zwrócił się podczas wykładu w Akademii Administracji Publicznej Ukrainy do przedstawicieli Centrum Informacji „Majdan Monitoring”. W październiku Najwyższa Izba Kontroli podpisała z tym pozarządowym stowarzyszeniem porozumienie o współpracy. Polscy kontrolerzy chcą szkolić ukraińskich społeczników  z Majdanu kontroli finansów publicznych, transparentnego tworzenia prawa oraz metod skutecznej komunikacji ze społeczeństwem i mediami.

NIK współpracuje również blisko ze swoją ukraińską odpowiedniczką - Izbą Obrachunkową. Prezes Kwiatkowski spotkał się w Kijowie z jej szefem Romanem Magutą, by omówić wspólne plany obu instytucji. 13 stycznia prezes NIK przekazał na ręce ambasadora Ukrainy zaproszenia na uroczystości związane z rocznicą powstania NIK. Odbędą się one w Sejmie 23 lutego.

Spotkanie z ambasadorem Ukrainy

Zaproszenie dla Ukrainy

W pierwszej połowie 2015 r. planowane jest w Polsce międzynarodowe seminarium dla ukraińskich kontrolerów poświęcone kontroli wydatkowania środków europejskich i zwalczaniu korupcji. Przygotują je i przeprowadzą eksperci NIK oraz przedstawiciele najwyższych organów kontroli pozostałych krajów Grupy Wyszehradzkiej i państw bałtyckich.

W poniedziałek prezes Krzysztof Kwiatkowski podpisał także porozumienie o współpracy Najwyższej Izby Kontroli z Krajową Akademią Administracji Publicznej Ukrainy. NIK chce w ten praktyczny sposób wesprzeć dążenie społeczeństwa ukraińskiego do wzmacniania demokracji i przejrzystości w funkcjonowaniu państwa.

Więcej o porozumieniu NIK z KAAP-em >>

Poprzez te działania polska NIK chce pomóc Ukraińcom w ich proeuropejskich dążeniach. W krajach członkowskich niezależny i sprawnie działający najwyższy organ kontroli to dziś standard. Podobnie jak służba cywilna czy ostra walka z wszelkimi przejawami korupcji. NIK rozwija współpracę z Izbą Obrachunkową Ukrainy i innymi ukraińskimi instytucjami właśnie wokół tych trzech elementów - wzmocnienia nowoczesnej kontroli państwowej, rozwoju służby cywilnej i walki z korupcją.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
19 stycznia 2015 13:27
Data publikacji:
19 stycznia 2015 13:27
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
26 stycznia 2015 11:06
Ostatnio zmieniał/a:
Krzysztof Andrzejewski

Przeczytaj treść ponownie