Prezes NIK w Wilnie

- Nasze kraje mają wiele podobieństw, więc możemy dzielić się doświadczeniami w rozwiązywaniu podobnych problemów - podkreśliła Audytor Generalna Litwy Giedre Svediene, zwracając uwagę na to, że polscy i litewscy kontrolerzy powinni uczyć się od siebie metodologii i najlepszych praktyk audytu.

Bezpośrednim powodem przyjazdu polskiej delegacji na Litwę było spotkanie Podkomisji INTOSAI ds. standardów kontroli wewnętrznej. NIK przewodzi temu gremium od 2010 r. - Kontrola wewnętrzna jest nieodłącznym elementem zarządzania każdą organizacją - mówił prezes Kwiatkowski, dziękując jednocześnie najwyższemu organowi kontroli (NOK) Litwy za organizację spotkania.

O wadze kontroli wewnętrznej i planach Podkomisji dyskutowano przez dwa dni (26-27 maja). Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele ministerstw finansów Polski i Litwy, delegacje z dwunastu NOK oraz kilku organizacji partnerskich.

Jednym z tematów spotkania Prezesa NIK i Audytor Generalnej Litwy była zainicjowana przez Polskę pomoc Izbie Obrachunkowej Ukrainy. Podczas ostatniego spotkania grupy zadaniowej EUROSAI ds. wykorzystania funduszy na rzecz katastrof i klęsk żywiołowych, które odbyło się w Warszawie w połowie maja (grupie przewodniczy Izba Obrachunkowa Ukrainy), podpisano Umowę o współpracy pomiędzy NIK a IO. Prezes NIK podjął już w tym zakresie kilka inicjatyw, m.in. zdecydował o organizacji szkoleń dla ukraińskich kontrolerów. Izba stara się też włączać do pomocy Ukrainie najwyższe organy kontroli z innych państw.

Na zakończenie wizyty Krzysztof Kwiatkowski złożył w towarzystwie Jacka Jezierskiego oraz ambasadora RP Jarosława Czubińskiego kwiaty na cmentarzu Antakalnis pod pomnikiem ofiar szturmu wojsk radzieckich na wieżę telewizyjną 13 stycznia 1990 roku.

Informacje o artykule

Udostępniający:
Najwyższa Izba Kontroli
Data utworzenia:
28 maja 2014 10:33
Data publikacji:
28 maja 2014 12:26
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
29 maja 2014 12:34
Ostatnio zmieniał/a:
Daniel Michalecki
Prezes NIK w Wilnie

Przeczytaj treść ponownie