Prezes NIK z ukraińskim parlamentarzystą - o roli niezależnego kontrolera państwowego

Prezes NIK Marian Banaś spotkał się z posłem Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy Pavlem Frolovem, który przebywał w Warszawie na jesiennym posiedzeniu Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Pavlo Frolov obecnie jest odpowiedzialny za współpracę Ukrainy z Unią Europejską, a wcześniej był uczestnikiem jednego z seminariów polsko-ukraińskich organizowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Spotkanie, które odbyło się w centrali Najwyższej Izby Kontroli dotyczyło przyszłości i rozwoju niezależnej kontroli państwowej oraz roli niezależnego audytora. Prezes Marian Banaś mówił o ogromnym znaczeniu NIK w usprawnianiu funkcjonowania administracji państwowej. Zapewnił także, że NIK jest gotowa do dalszej współpracy z Izbą Obrachunkową Ukrainy w zakresie wymiany doświadczeń i organizacji szkoleń dla audytorów.

Prezes NIK Marian Banaś ściska dłoń posła Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy Pavla Frolova

Poseł Pavlo Frolov podkreślił, że Ukraina, jako państwo demokratyczne chce się wzorować na polskich rozwiązaniach. Bardzo ceni sobie doświadczenie kontrolerów  Najwyższej Izby Kontroli i liczy na ścisłą współpracę z tak profesjonalnym partnerem.

Współpraca NIK i NOK Ukrainy ma już ponad 20-letnią historię, a jej owocami są liczne kontrole równoległe, seminaria i warsztaty służące unowocześnianiu kontroli państwowej i poprawie skuteczności wydatkowania środków państwowych i europejskich.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
25 listopada 2022 15:52
Data publikacji:
25 listopada 2022 15:52
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
25 listopada 2022 15:52
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Prezes NIK Marian Banaś rozmawia z posłem Rady Najwyższej Ukrainy Pavlem Frolovem

Przeczytaj treść ponownie