Prezes NIK złożył wniosek o powołanie nowego wiceprezesa

Ewa PolkowskaMinister Ewa Polkowska od 2010 roku jest Prezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Legislacji. Od 1991 roku była legislatorem w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu, od 1994 roku wicedyrektorem Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, a następnie od 1998 roku dyrektorem Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu. 10 kwietnia 2006 roku została Szefem Kancelarii Senatu RP.

Ewa Polkowska jest z wykształcenia prawnikiem. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1981 - 1985 odbyła aplikację sędziowską, a następnie w 1990 roku zdała egzamin sędziowski.  

W 2003 rozpoczęła pracę w charakterze wykładowcy w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Prowadziła wykłady z zakresu legislacji i systemu prawa w KSAP, jak również na Akademii Leona Koźmińskiego oraz na Uniwersytecie Warszawskim.

Nigdy nie należała do żadnej partii politycznej.

Odznaczona przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi. W 2015 roku otrzymała Odznakę Honorową za Zasługi dla Legislacji - przyznaną prze Prezesa Rady Ministrów.

Jacek UczkiewiczW związku z nabyciem uprawnień emerytalnych, wiceprezes NIK Jacek Uczkiewicz złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 1 lipca br. Obowiązki wiceprezesa będzie pełnił do 30 czerwca, a następnie przechodzi na emeryturę.

Jacek Uczkiewicz jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej, gdzie uzyskał również  stopień doktora nauk technicznych. W latach 1973-1990 był pracownikiem naukowym Politechniki Wrocławskiej. W 1993 roku został wybrany na posła z okręgu wrocławskiego. Reprezentował Sejm RP w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Był posłem - sprawozdawcą ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, wniósł duży wkład w stworzenie tej ustawy. W 1995 roku zrzekł się mandatu poselskiego w związku z powołaniem na stanowisko wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Po odejściu z NIK w 2001 roku został Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej oraz podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów, w którym odpowiadał m.in. za obszar finansowania samorządów terytorialnych. Kierował też pracami Ministerstwa nad projektem ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (przyjętej przez Sejm w 2003 roku).

W maju 2004 roku został powołany przez Radę UE na pierwszego polskiego przedstawiciela w Europejskim Trybunale Obrachunkowym. Nadzorował tam kontrole budżetu Komisji Europejskiej oraz uczestniczył w reformowaniu ETO.

26 listopada 2013 roku powołany na stanowisko wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli. Funkcje tę sprawuje do 30 czerwca 2016 r.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
14 czerwca 2016 15:52
Data publikacji:
14 czerwca 2016 16:05
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
16 czerwca 2016 12:12
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Ewa Polkowska w tle budynek siedziby NIK

Przeczytaj treść ponownie