Prezesi NOK grupy V4+2 o skuteczności kontroli państwowej

Prezesi najwyższych organów kontroli (NOK) grupy wyszehradzkiej (Czech, Polski, Słowacji i Węgier) oraz Austrii i Słowenii (tzw. grupy V4+2) spotkali się w czeskim Brnie, by wymienić doświadczenia i wiedzę o jeszcze skuteczniejszym docieraniu z wynikami kontroli do interesariuszy NOK.

Delegacje sześciu najwyższych organów kontroli debatowały nad nowymi rozwiązaniami prezentacji wyników swojej pracy z uwzględnieniem różnych grup: od parlamentarzystów, naukowców, dziennikarzy, do nowoczesnej i zaawansowanej technologicznie młodzieży, a także coraz silniejszych grup społeczeństw obywatelskich i konsultantów zmian.

Delegacje NIK Czech, Polski, Słowacji, Węgier, Austrii i Słowenii w trakcie obrad
Obrady NOK grupy V4+2

Delegaci przedyskutowali i wymienili się doświadczeniami oraz wiedzą o sposobach wpływania na ulepszanie i poprawianie funkcjonowania administracji publicznej w swoich krajach. Przedstawiono m.in. konkretne przykłady nie tylko finansowych rezultatów kontroli, ale realnych usprawnień dla obywateli: obniżenie ceny konstrukcji ścieżek rowerowych, obniżenie ceny budowy autostrad, zmniejszenie cen zakupów czołgów, obniżenie cen przejazdu autostradami, obniżenie kosztów budowy łącz internetowych itd.

Prezesi NOK Grupy V4+2: prezes NOK Słowacji Ľubomír Andrassy, prezes NOK Słowenii Jana Ahčin, prezes NIK Marian Banaś, prezes NOK Austrii Margit Kraker, prezes NOK Czech Miloslav Kala, wiceprezes NOK Słowacji Henrieta Crkoňová, prezes NOK Węgier László Windisch.
Prezesi NOK grupy V4+2

Prezesi NOK grupy zaprezentowali także najnowsze interaktywne narzędzia analityczne wykorzystywane m.in. do szacowanie ryzyka, kwartalnego monitorowania wykonania budżetu państwa, szacowania, które jednostki nie były kontrolowane itd. Kraje grupy borykają się z podobnymi problemami, takimi jak: inflacja, rosnące wydatki państwowe, zmniejszające się inwestycje, zwiększające się zadłużanie państwa oraz tworzenie fundacji i funduszy poza budżetem. Ze względu na powyższe czynniki, strategie kontrolne zmieniają się bardzo dynamicznie i często muszą być aktualizowane. Prezes NOK Węgier, który w zeszłym roku objął stanowisko na 12-letnią kadencję, zaprezentował zmiany w ustawie o NOK Węgier, które zostały wprowadzone z jego inicjatywy. Zmiany te mają na celu usprawnienie działań NOK, zmianę statutu urzędu, statusu pracowników kontrolnych, wzmocnienie niezależności NOK i wzmocnienie uprawnień kontrolnych.

Podkreślano wagę współpracy międzynarodowej, jako jednego z narzędzi umożliwiających skuteczniejsze docieranie do opinii publicznej, rządu, dziennikarzy i parlamentarzystów. W obecnej sytuacji ekonomicznej i geopolitycznej, coraz większą rolę ma niezależność od władzy wykonawczej i skuteczność działania najwyższych urzędów kontroli, bowiem ich obiektywne kontrole zapewniają prawidłowe wydatkowanie środków publicznych.

NIK będzie gospodarzem spotkania grupy V4+2 w 2025 roku.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
22 maja 2023 11:53
Data publikacji:
22 maja 2023 11:53
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
23 maja 2023 13:46
Ostatnio zmieniał/a:
Marta Połczyńska
Prezesi NOK grupy V4+2 na pamiątkowym zdjęciu

Przeczytaj treść ponownie