Prezesi o współpracy NIK i ETO

Posiedzenie Komitetu Kontaktowego szefów NOK EU i ETO, które odbyło się w Bratysławie było okazją do spotkania prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego z nowo wybranym prezesem ETO Klausem-Heinerem Lehnem, który, choć od miesiąca sprawuje ten urząd był bardzo dobrze poinformowany o ścisłej współpracy NIK z ETO.  Podczas rozmowy, prezesi omówili program współdziałania między NIK a gabinetem polskiego członka ETO, Janusza Wojciechowskiego. Rozmawiali także o kontrolach, jakie ETO przeprowadzała w Polsce oraz o kontrolach równoległych z udziałem NIK i ETO.

Przypomnijmy, że w marcu 2016 r. NIK została zaproszona do współkoordynowania wraz z NOK Holandii międzynarodowej kontroli działań na rzecz ochrony powietrza. Pomysł kontroli równoległych, w podobnym zakresie oraz opartych o podobne założenia metodyczne, powstał w grupie roboczej EUROSAI i wstępnie zgłosiło do niego akces ponad 20 krajowych NIK. Jednym z uczestników potwierdzających udział jest ETO.

Podczas spotkania omówiono także projekt JASPERS, polegający na ścisłej współpracy NIK z ETO oraz z Najwyższym Organem Kontroli Republiki Chorwacji. Współdziałanie NIK i ETO tym razem dotyczyło dużych środków europejskich wydawanych na terenie kilkunastu państw Europy. Kontrola krajowa NIK rozpoczęła się w grudniu 2015 r. (kontrola rozpoznawcza w Ministerstwie Rozwoju jako koordynatorze JASPERS w Polsce), a zasadnicza kontrola koordynowana w kwietniu 2016 r. objęła Ministerstwo Rozwoju (jako Instytucję Zarządzającą) oraz sześć projektów korzystających ze wsparcia, w tym realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Urząd m. st. Warszawy, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Miasta Poznania, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Urząd Miasta Krakowa. Przed dwoma miesiącami został sporządzony wstępny projekt informacji o wynikach tej kontroli.

Kolejnym ważnym punktem spotkania było omówienie dalszego współdziałania w kontekście rozpatrywania przez NOK UE możliwości wyrażenia poparcia dla NOK Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Na tym polu NIK ma bogate doświadczenie, warto wspomnieć, że choćby ostatnio, 30 września, po dwuletniej tzw. współpracy bliźniaczej, zakończył się projekt pomocy Państwowemu Urzędowi Kontroli Gruzji w dostosowaniu do standardów unijnych.

Prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Klaus-Heiner Lehn przyjedzie do Polski na spotkanie w NIK w najbliższym czasie. 

Klaus-Heiner Lehne, prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, wybrany na stanowisko 13 września br., urząd objął 1 października br., niemiecki polityk i prawnik, poseł do Parlamentu Europejskiego IV-VII kadencji. Studiował prawo, fizykę i filozofię. Od 1984 do 1992 był radnym Düsseldorfu. Następnie przez dwa lata sprawował z ramienia Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej mandat posła do Bundestagu. W 1994 z listy CDU został wybrany deputowanym do Parlamentu Europejskiego. Od tego czasu skutecznie ubiegał się o reelekcję w każdych kolejnych wyborach (w 1999, 2004 i 2009). Objął funkcję koordynatora grupy Europejskiej Partii Ludowej w Komisji Prawnej. Złożył mandat w 2014 na kilka miesięcy przed końcem kadencji w związku z powołaniem w skład ETO.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
24 października 2016 09:42
Data publikacji:
24 października 2016 09:42
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
25 października 2016 10:54
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Prezes ETO Klaus Heiner-Lehn i Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski

Przeczytaj treść ponownie