Problemy z zagospodarowaniem odpadów komunalnych

Kontrola NIK wykazała liczne nieprawidłowości na wszystkich szczeblach funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Błędy były zarówno w działalności podmiotów odbierających lub przetwarzających odpady komunalne, jak i po stronie samorządów gmin i województw, a także Ministra Środowiska - mówi Anna Krzywicka, Dyrektor Departamentu Środowiska NIK.

Podczas tej kontroli NIK zwróciła uwagę, że wiele niedociągnięć leży po stronie samorządów, które mają problem np. z aktualizacją planów gospodarki odpadami. Część skontrolowanych gmin ma trudności z osiągnięciem wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych.

Zobacz wyniki kontroli:
NIK o zagospodarowywaniu odpadów komunalnych

Znaczącym problemem jest także nadzór marszałków województw i wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska nad podmiotami prowadzącymi regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych. Ustalenia kontroli wskazują na znaczne nieprawidłowości w tym zakresie, które stwarzają ryzyko nielegalnego pozbywania się tych odpadów, a w konsekwencji zanieczyszczenia środowiska. To z kolei może stwarzać sytuację, w której nie wypełnimy warunków Komisji Europejskiej i nie otrzymamy stosownych dotacji na te cele - podkreśliła dyrektor Krzywicka.

Więcej o najważniejszych ustaleniach kontroli w rozmowie z Anną Krzywicką, Dyrektor Departamentu Środowiska NIK.

Transkrypcja wideo

Informacje o artykule

Data utworzenia:
05 kwietnia 2017 16:13
Data publikacji:
06 kwietnia 2017 08:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
17 stycznia 2022 15:43
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Kolaż: zdjęcia samochodu opróżniającego kontener na wysypisku śmieci, śmieci porzuconych w lesie i pojemników na śmieci © Fotolia

Przeczytaj treść ponownie