Prezes NIK Honorowym Patronem promocji absolwentów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Promocja Absolwentów Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej to uroczystość podczas której honorowani są jego abiturienci. Funkcję Honorowego Patrona 22. Promocji absolwentów Wydziału GAP powierzono prezesowi NIK Krzysztofowi Kwiatkowskiemu. Zapamiętajcie tę chwilę i wracajcie do niej zawsze z dumą i satysfakcją, które towarzyszą dobrze wykonanej pracy.  Chciałbym Wam pogratulować, stajecie się dzisiaj Absolwentami uczelni wyższej. Od dzisiaj możecie chwalić się dyplomem kierunku, któremu przyznana została przez Polską Komisję Akredytacyjną ocena wyróżniająca we wszystkich kryteriach jakościowych powiedział do zebranych Prezes NIK.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski wśród studentów podrzucających do góry birety

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przemawia do studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Prezes Izby przedstawił znaczenie raportów z kontroli NIK i zmiany jakie one wywołują w funkcjonowaniu państwa, m.in. poprzez realizację wniosków pokontrolnych. Szczególne zainteresowanie zgromadzonych wzbudziły kontrole z obszaru funkcjonowania gospodarki, w tym wspieranie przez państwo rozwoju firm oraz spraw związanych z planowaniem przestrzennym w Polsce.

NIK o systemie gospodarowania przestrzenią gminy jako dobrem publicznym >>

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
22 października 2018 13:25
Data publikacji:
22 października 2018 13:25
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
22 października 2018 13:25
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Logo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie obok Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przemawia do studentów

Przeczytaj treść ponownie