Przeciwko zmowom cenowym

Spotkanie miało na celu przede wszystkim zaprezentowanie kompetencji obu instytucji i zaproponowanie możliwych form współpracy miedzy UOKiK i NIK.

W rozmowie strony uzgodniły podjęcie współpracy w dziedzinie wymiany informacji, szkolenia oraz wspólnych działań edukacyjno-informacyjnych adresowanych do uczestników systemu zamówień publicznych.

NIK wykorzysta analizy UOKiK do zidentyfikowania obszarów, które powinny być obiektem szczególnej uwagi kontrolerów Izby ze względu na ryzyko występowania ewentualnych naruszeń prawa ochrony konkurencji, w tym zmów cenowych skutkujących zawyżeniem kosztów realizowanych inwestycji. Ponadto Prezes NIK zaproponował, aby w uzasadnionych przypadkach Urząd wskazywał potrzebę przeprowadzeni kontroli doraźnych przez Izbę - zwłaszcza tam, gdzie mogą wystąpić np. zmowy przetargowe.

Współpraca obu instytucji będzie prowadzona również na poziomie Delegatur.

Prezes Izby zaproponował powołanie zespołu roboczego, w skład którego weszliby m.in. przedstawiciele NIK i UOKiK. Efektem prac zespołu miałoby stać się przygotowanie zmian w przepisach regulujących funkcjonowanie systemu zamówień publicznych.

Spotkanie Prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego z Prezes UOKiK Małgorzatą Krasnodębską-Tomkiel Spotkanie Prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego z Prezes UOKiK Małgorzatą Krasnodębską-Tomkiel

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
14 stycznia 2014 10:49
Data publikacji:
14 stycznia 2014 10:49
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
03 lutego 2014 09:31
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Przeciwko zmowom cenowym

Przeczytaj treść ponownie