Przedstawiciele NOK Indonezji z wizytą w NIK

W 2008 r. NIK i Rada Kontroli Republiki Indonezji zawarły porozumienie o współpracy. Jego głównym celem jest umacnianie, promowanie i rozwijanie współpracy w obszarze kontroli sektora publicznego. W ramach tak rozumianego porozumienia Izba zorganizowała dwustronne seminarium, które stało się platformą wymiany wiedzy i wzajemnych doświadczeń między instytucjami. Obie strony uzgodniły wcześniej tematykę, którą były szczególnie zainteresowane. Wybór padł na kontrole środowiskowe oraz kontrole z zakresu długu publicznego.

Jacek Jezierski - prezes NIK oraz Syafri Adnan Baharuddin - szef delegacji Rady Kontroli Republiki Indonezji

Środowisko

Przedstawiciele NIK zaprezentowali ustalenia konkretnych kontroli środowiskowych przeprowadzonych w Polsce. Znalazły się wśród nich raporty dotyczące realizacji postanowień konwencji klimatycznej, funkcjonowania państwowego monitoringu środowiska, krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz działań służb publicznych w zakresie zużytego sprzętu technicznego.

Goście podzielili się z kolei problemami związanymi ze zmianami klimatu. NOK Indonezji przeprowadził w ostatnich latach kilka kontroli w tym zakresie. Jakimi wnioskami zakończyły się audyty? Egzekwowanie prawa ograniczającego wpływ człowieka na zmiany klimatyczne powinno zostać poprawione, a współpraca między poszczególnymi instytucjami w tym obszarze polepszona.

Dług publiczny

Krajowe uwarunkowania związane z kontrolą długu publicznego zdominowały drugą część seminarium. O kształtowaniu się długu publicznego na przestrzeni lat, jego strukturze i wielkość mówili na wstępie przedstawiciele obu instytucji. Specyfika kontroli zarządzania długiem publicznym stanowiła główny punkt prezentacji. Wzajemna wymiana doświadczeń w tym obszarze ma na celu polepszenie metodologii kontroli sektora publicznego.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
24 listopada 2010 08:17
Data publikacji:
24 listopada 2010 08:17
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
09 października 2019 12:50
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Przedstawiciele kierownictwa NIK na spotkaniu z gośćmi z NOK Indonezji

Przeczytaj treść ponownie