Zaproszeni przez prezesa NIK Ukraińcy przeszli w Izbie szkolenie z zakresu kontroli samorządów. Ukraina znajduje się w okresie przemian zarówno ustroju samorządowego, jak i systemu kontroli państwowej. Olbrzymie zainteresowanie szkoleniem przedstawicieli tamtejszych organizacji pozarządowych wynika m.in. z faktu, że doświadczenia transformacyjne Polski są ważnym elementem debaty publicznej na Ukrainie.

Zwracając się do gości, prezes Krzysztof Kwiatkowski stwierdził, że jednym z tych doświadczeń jest przekonanie o konieczności umacniania i wspierania niezależnego i kompetentnego audytora publicznego. W każdym demokratycznym społeczeństwie pozostaje to sprawdzonym środkiem wzmacniania samego państwa. Dlatego szef NIK zwrócił się do organizacji pozarządowych z prośbą o popieranie działań podejmowanych przez Izbę Obrachunkową Ukrainy: - Bez wsparcia ze strony organizacji pozarządowych i wolnych mediów nawet najbardziej profesjonalni audytorzy nie pomogą w dziele reformy państwa.

Wśród wykładowców prowadzących zajęcia dla gości z Ukrainy znaleźli się m.in. Wojciech Misiąg, ekspert NIK zaangażowany w reformę polskiego samorządu, Jacek Piechota, były poseł i minister, a obecnie Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, oraz Andrzej Zybertowicz, doradca społeczny Prezydenta RP.

Szkoleniu towarzyszyło dużo zajęć praktycznych. Ukraińcy odwiedzili m.in. delegaturę NIK w Łodzi, gdzie prezentowano im sposób przeprowadzania kontroli terenowych. Spotkali się też w tamtejszym Urzędzie Marszałkowskim z Dariusz Klimczakiem, Wicemarszałkiem Województwa Łódzkiego, który zapoznał ich z aktualną polityką regionalną tej części Polski. W Warszawie przeszli z kolei szkolenie związane ze sposobem udostępniania i prezentowania informacji obywatelom.

Wszyscy Ukraińcy otrzymali certyfikaty potwierdzające odbycie szkolenia. Wręczył je osobiście prezes NIK w obecności Prezesa Izby Obrachunkowej Romana Maguty, Zastępcy szefa Służby Cywilnej Aleksandra Skopycza oraz dyrektora Wyższej Szkoły Administracji Państwowej w Kijowie  Valentiny Kovalczuk.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
23 listopada 2015 11:49
Data publikacji:
23 listopada 2015 11:49
Wprowadził/a:
Daniel Michalecki
Data ostatniej zmiany:
27 listopada 2015 16:49
Ostatnio zmieniał/a:
Daniel Michalecki
Przedstawiciele ukraińskich organizacji pozarządowych na szkoleniu w NIK

Przeczytaj treść ponownie