Przez bramki szybciej - sukces NIK

Działania zarządcy dróg w zakresie przeciwdziałania zatorom drogowym pozostawiają wiele do życzenia. Po kontroli, zakończonej przez Izbę w 2018 r., badającej podejmowanie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad działań w celu przeciwdziałania zatorom drogowym, Najwyższa Izba Kontroli wypunktowała: brak sprawnie funkcjonującego i skoordynowanego systemu zarządzania ruchem i precyzyjnego informowania kierowców o utrudnieniach, złą organizację prac drogowych, brak skutecznego monitorowania ruchu drogowego oraz ostrzegania kierowców przed utrudnieniami i ich skutkami. Wskazała również na problem małej przejezdności na punktach poboru opłat oraz brak bardziej efektywnych rozwiązań uiszczania obowiązkowych opłat, za pomocą których w łatwiejszy sposób kierowcy mogliby dokonywać opłat i w konsekwencji uniknąć kolejek na „bramkach”.

Usprawniony system płatności AmberGo za przejazd północnym odcinkiem autostrady A1 z Torunia do Gdańska, według zapewnień Ministra, ma być szybszy. W ciągu godziny przez „bramki” powinno przejechać ok. 600 samochodów, tj. trzykrotnie więcej niż dotychczas. Celem tego rozwiązania jest ułatwienie przejazdu samochodów przez „bramki”, skrócenie czasu uiszczenia opłaty i zmniejszenie zatorów w czasie największego natężenia ruchu. Pilotaż systemu przeprowadzono w zeszłym roku na odcinku trasy A1 między Rusocinem a Nową Wsią.

System płatności AmberGo, to technologia która automatycznie rozpoznaje tablice rejestracyjne pojazdów i pobiera opłaty za przejazd bezpośrednio z karty bankowej, którą kierowca zarejestrował w aplikacji. Bezpłatną aplikację można pobrać ze strony Amber One.

Po zarejestrowaniu się w aplikacji autopay transport kierowca jest aktywnym użytkownikiem i może korzystać z systemu AmberGO. Wjeżdżając na autostradę A1 należy kierować się do bramki oznaczonej symbolem AmberGO. Na tej bramce system zidentyfikuje wcześniejszą rejestrację, zmieni kolor sygnalizacji świetlnej z koloru czerwonego na zielony i automatycznie podniesie szlaban. Zjeżdżać z autostrady należy również bramką AmberGO, a opłata za przejazd zostanie automatycznie pobrana z karty, którą kierowca dodał w aplikacji.

NIK z satysfakcją więc przyjęła działania Ministra Infrastruktury, które mają służyć zmniejszeniu albo wyeliminowaniu zatorów na punktach poboru opłat autostrady A1. Niemniej wprowadzenie systemu AmerGo jedynie na autostradzie A1 nie rozwiązuje w pełni problemu kolejek przed punktami poboru opłat na innych odcinkach. Nie rozwiązuje także problemu opóźnień przejazdu. Trzeba jednak przyznać, że podjęte działania przez Ministra Infrastruktury to dobry początek zmian, szczególnie, że jest już deklaracja wprowadzenia systemu AmberGo na kolejnych odcinkach autostrad A2 i A4.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
28 czerwca 2019 11:23
Data publikacji:
30 czerwca 2019 08:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
01 lipca 2019 00:37
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Autostrada, obok bramki poboru opłat © Adobe Stock

Przeczytaj treść ponownie