Przyjaciel Polski odznaczony przez Prezydenta

Przewodniczącego Narodowego Urzędu Kontroli Republiki Albanii, Bujara Leskaja bez wahania można nazwać przyjacielem Polski i promotorem kultury polskiej. Zasłużył się dla promocji naszego kraju zarówno wtedy, gdy w rządzie albańskim pełnił funkcję ministra kultury, jak i później, kiedy kontynuował te działania jako Przewodniczący Narodowego Urzędu Kontroli Albanii. Prezes Leskaj aktywnie wspiera propagowanie polskiej sztuki w Albanii poprzez organizowanie recytacji polskiej poezji, prezentacje polskich obrazów, koncerty, odtwarzanie polskiej muzyki klasycznej, publikacje w prasie albańskiej informacji o Polsce, polskiej kulturze, historii i obyczajach.

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP pan Andrzej Dera odznacza Bujara Leskaja, Przewodniczącego Narodowego Urzędu Kontroli Republiki Albanii Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

Starania Prezesa Leskaja doprowadziły do przetłumaczenia na język albański publikacji o 100 najważniejszych polskich symbolach: „Polskie Symbole. The Polish Symbols”. Jest to pierwsza tego typu kompleksowa publikacja, która przybliża polską historię i symbolikę. Publikacja prezentuje 100 miejsc, postaci, wydarzeń i osiągnięć, które zmieniły Polskę, Europę i świat. Książka prezentuje 100 najważniejszych polskich ikon: od hymnu i godła, przez bitwę pod Grunwaldem, Solidarność i Wałęsę, Papieża Jana Pawła II i klasztor na Jasnej Górze, Fryderyka Chopina i Wisławę Szymborską, Wawel i Warszawę, aż po zabytki przyrody i polskie potrawy.

Najwyższa Izba Kontroli pięciokrotnie gościła - na prośbę Przewodniczącego Leskaja - kilkunastoosobowe delegacje NOK Albanii podczas seminariów tematycznych, poświęconych m.in. walce z korupcją, kontroli wykonania zadań, kontrolom finansowym, kontroli zamówień publicznych, czy kontroli funduszy europejskich itp. Przyczyniło się to do wymiany doświadczeń i nawiązania trwającej do dziś współpracy we wskazanych obszarach.

Prezes Leskaj wielokrotnie zapraszał przedstawicieli NIK do prezentowania referatów w trakcie corocznych konferencji naukowych poświęconych kontroli państwowej w Albanii, w tym także do współprowadzenia konferencji i do uczestnictwa w radzie programowej konferencji.

Prezes Leskaj aktywnie wspierał i zabiegł o złożenie przez NIK oferty na projekt współpracy bliźniaczej dla NOK Albanii, który jest okazją do promowania polskich rozwiązań metodycznych. Projekt jest realizowany od marca 2016 r.

Podczas swojej wizyty w Polsce Prezes Leskaj odwiedzi także Wrocław - Europejską Stolicę Kultury w 2016 r., gdzie złoży wizytę w Delegaturze NIK we Wrocławiu.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
19 kwietnia 2017 08:53
Data publikacji:
19 kwietnia 2017 08:30
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
19 kwietnia 2017 11:55
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Przyjaciel Polski odznaczony przez Prezydenta

Przeczytaj treść ponownie