Przyszłość energetyki w Polsce


Relacja z debaty

14:15

Na tym kończymy relację. Dziękujemy wszystkim, którzy śledzili razem z nami dyskusję ekspertów. Była to jedna z najważniejszych debat, jakie odbyły się w NIK.

14:10

Dzisiejsza dyskusja nie pozostawia złudzeń, że musimy podjąć działania, by zapewnić przyszłość polskiej energetyce. Zróbmy to jednak bez emocji i ponad podziałami - kończy debatę prezes NIK.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przemawia do uczestników konferencji

14:04

Zbliżamy się do końca debaty. Dyskusję podsumowuje dyr. Sławomir Grzelak.

dyr. Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Sławomir Grzelak przemawia do zgromadzonych

14:03

Planowana w Ostrołęce elektrownia, mimo że węglowa, przyczyni się np. do oczyszczenia powietrza w okolicy ze smogu. Będzie je bowiem dla swoich potrzeb zasysać i wypuszczać z powrotem przefiltrowane. Zadziała dla okolicy jak gigantyczny oczyszczacz powietrza. O ile powstanie. 

14:01

Eksperci są za to zgodni, że nie ma sensu wydawać pieniędzy na modernizację starych elektrowni, lepiej jest przeznaczyć te środki na budowę nowych, wykorzystujących najnowsze technologie, obiektów.

Eksperci konferencji w trakcie debaty

13:59

Niemcy jednak zdają się nie mieć wątpliwości, że należy odejść od węgla jako stałego źródła energii.

13:56

Według Mielczarskiego rozwój OZE sprawi, że ceny konwencjonalnej energii wzrosną. Dla zachowania stabilności systemu trzeba bowiem utrzymywać w gotowości elektrownie wykorzystujące paliwa stałe. Czy mimo wszystko nie jest to bardziej opłacalne rozwiązanie? Zdania między energetykami są podzielone. Co ciekawe, obie strony powołują się na przykład Niemiec.

Prof. Mielczarski w trakcie wypowiedzi

13:51

Prof. Mielczarski: NIK przygotowała znakomity raport o odnawialnych źródłach energii. Oddaje on jednak stan obecny, tymczasem Polska weszła w proces niezwykle dynamicznych zmian. Jesteśmy jako kraj obecnie w świetle reflektorów.

13:45

Ważny głos z sali: Dyskutujemy o odchodzeniu od węgla, bo rosną ceny za prawa do emisji. Ale zapominamy o istocie problemu, czyli środowisku i zmianach klimatycznych.

13:41

Dużym zagrożeniem dla konkurencyjności polskiej gospodarki może być wprowadzenie w Europie tzw. śladu węglowego. W tym pomyśle chodzi o to, by produkty, do wytworzenia których użyto energii z węgla, były specjalnie oznaczone. Przy coraz bardziej ekologicznym nastawieniu europejskich konsumentów może to wpłynąć na atrakcyjność naszych produktów.

13:35

Janusza Steinhoffa zabiera głos w tracie debaty

Co zatem zamiast węgla? W jakim kierunku ma iść polska energetyka? Wg Janusza Steinhoffa najwyższy czas o tym zdecydować bez emocji i ponad podziałami politycznymi. Zły miks energetyczny zahamuje naszą gospodarkę na długie lata.

13:29

Wraca temat polskich zasobów węgla kamiennego. Michał Wilczyński informuje, że najgłębsze korytarze w kopalniach sięgają już 1,2 tys. metrów. Temperatura przekracza tam 40 stopni. - Coraz trudniejsze i coraz mniej opłacalne staje się wydobycie węgla w Polsce. Wkrótce import przekroczy jego wydobycie w kraju - ocenia geolog.

Górnik przy kombajnie węglowym

13:16

Szymczak zwraca uwagę, że po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat czynnik ekologiczny zaczął mieć znaczenie dla polskich konsumentów. Polacy zwracają uwagę już nie tylko na cenę i stabilność energii, ale także na to, jak jej produkcja wpłynęła na środowisko.

13:11

Jacek Szymczak, Prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie: w 2020 roku w ciepłownictwie powinno być 17 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych. Jest rok 2019 i udział ten wynosi 7 proc.

Jacek Szymczak, Prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, obok widok na salę

13:06

Steinhoff pozytywnie ocenia zmiany, jakie zaszły w Polsce na rynku gazu. - Zdywersyfikowaliśmy źródła i nie będziemy już płacić "podatku" za monopol jednego dostawcy paliwa - ocenia były premier.

Płonące palniki kuchenki gazowej

13:03

Mieszanie funkcji właścicielskich i regulacyjnych jest szkodliwe dla gospodarki. Trzeba myśleć o bezpieczeństwie energetycznym, ale nie zapominać o ekonomii i konkurencyjności.

13:00

Musimy dywersyfikować źródła energii i rozbudowywać transgraniczne sieci przesyłowe. Pozostanie przy obecnym modelu energetycznym prowadzi nas ku przepaści - uważa Steinhoff.

Janusz Steinhoff - Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej obok widok na salę

12:56

Janusz Steinhoff: Pozostanie przy produkcji energii z paliw stałych będzie Polskę bardzo dużo kosztowało. To obecnie największe wyzwanie dla naszego kraju.

12:52

Czy zatem odchodzimy od węgla brunatnego? Według prof. Władysława Mielczarskiego tak właśnie może być. Dla systemu energetycznego nie będzie to problem. Co innego z całymi miejscowościami, które żyją z wydobywania węgla.

Koparka wielonaczyniowa w kopalni odkrywkowej

12:45

Według Wilczyńskiego po roku 2030 pozostaną w Polsce dwie kopalnie odkrywkowe. Reszta zniknie ze względu na wyczerpanie zasobów.

12:44

Krajowe zasoby węgla komentuje geolog Michał Wilczyński: polski system oceny zasobów nie uwzględnia czynnika ekonomicznego. Zasoby geologiczne mogą być ogromne, ale zasoby węgla, który realnie będzie można wydobyć są znaczne mniejsze. Te drugie oceniam na nie więcej niż ok. 20 lat.

Michał Wilczyński - Fundacja Rozwój TAK - Odkrywki NIE

12:42

W panelu udział biorą: Janusz Steinhoff - Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej; prof. Władysław Mielczarski z Politechniki Łódzkiej; Jacek Szymczak - Prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie; Michał Wilczyński - Fundacja „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” oraz Henryk Kaliś - Prezes Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii.

12:40

Po dyskusji o OZE czas na rozmowę o wadach i zaletach energetyki konwencjonalnej. Czy w obliczu polityki klimatyczno-energetycznej UE energetyka konwencjonalna może być jeszcze tania i konkurencyjna?

12:19

Tą niewesołą konkluzją kończymy pierwszą część debaty. Rozpoczyna się przerwa. Wracamy ok. 12.40.

12:14

Pada m.in. pytanie, jak oddzielić energetykę od polityki? Odpowiada prof. Grzegorz Wiśniewski: problem niedługo sam się rozwiąże, bo politycy są tam, gdzie są pieniądze, a polska energetyka będzie miała wkrótce puste kieszenie.

12:10

Debata wyraźnie rozgrzała uczestników spotkania. Padają kolejne pytania z sali.

12:02

Eryk Kłossowski, Prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych: Wydaje się, że przesłanka bilansowa odchodzi do lamusa.

12:01

Pytanie z sali: dlaczego odmawia się farmom wiatrowym przyłączenia do sieci, ze względu na przyczyny bilansowe?

11:52

Jeśli rząd myśli poważanie o morskiej energetyce wiatrowej powinien wziąć pod uwagę doświadczenia Niemców, którym z zaplanowanych 50 GW energii na morzu udało się ostatecznie po weryfikacji lokalizacji (np. ukształtowanie dna) zrealizować 15 GW. Tymczasem polski rząd zaplanował 10 GW dla tzw. energii offshore'owej. Ile z tego zostanie zrealizowane, kiedy zaczniemy weryfikować wyznaczone lokalizacje?

11:39

Pieniądze związane z wytwarzaniem takiej energii zostają w Polsce (chodzi zarówno o podatki, jak i o rozwój przemysłu produkującego poszczególne części wiatraków w naszym kraju). Mamy też nad nią całkowitą kontrolę, nie jesteśmy uzależnieni od zagranicznych partnerów.

11:37

Janusz Gajowiecki o farmach wiatrowych: Postęp technologiczny sprawił, że energia wiatrowa - lądowa i morska - jest obecnie stabilna i opłacalna. Eksperci branżowi przekonują, że zwiększanie jej udziału w ogólnym zużyciu energii obniży cenę prądu i tym samym przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności naszej gospodarki.

Janusz Gajowiecki zabiera głos w dyskusji

11:29

Problemy z energią mogą nas kosztować po 2020 roku nawet 16 mld zł rocznie. Kwota ta będzie rosła, a problem wpłynie na naszą pozycję w UE - ostrzega Grzegorz Wiśniewski.

11:28

Grzegorz Wiśniewski, Instytut Energetyki Odnawialnej: Raporty NIK-u i GUS-u sprawiły, że zagrożenia stojące przed polską energetyką stały się konkretne i realne.

Grzegorz Wiśniewski, Instytut Energetyki Odnawialnej zabiera głos

11:24

W sytuacji prognozy niedoboru zielonej energii uruchamiają oczekujące w rezerwie źródła konwencjonalne, np. węglowe.

11:21

Niemcy, którzy potrafią już połowę energii czerpać z OZE, radzą sobie z tym doskonale.

11:20

Potrzebujemy więc w systemie takich źródeł energii, które zastąpią wiatraki i panele fotowoltaniczne w czasie, kiedy energia z wiatru lub słońca zawiedzie.

11:16

Odpowiada Eryk Kłossowski, Prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych: "Potrafimy już dobrze przewidywać, kiedy będzie wiało, a kiedy nie. Energia wiatrowa jest zatem przewidywalna, co nie znaczy, że jest stabilna".

Eryk Kłossowski, Prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych zabiera głos, obok widok na salę

11:15

Czy można jednak ufać energii z wiatru? Co wtedy, kiedy wiatr nie wieje?

11:14

Bariery administracyjne sprawiają, że przygotowanie nowego projektu wiatrowego trwa w Polsce od 5 do 7 lat, podczas gdy jego realizacja zajmuje ok. 6 miesięcy.

11:11

Tomasz Podgajniak: Osoby budujące energetykę wiatrową w naszym kraju czują obecnie, że są niemile widziane.

Tomasz Podgajniak, obok widok na salę

11:09

Janusz Gajowiecki: Przedsiębiorcy oczekują przede wszystkim stabilności w obszarze prawa.

11:07

Prowadzący dyskusję redaktor Bartłomiej Sawicki zadaje pierwsze pytanie: Co hamuje rozwój energii z OZE w Polsce?

11:04

Zaczyna się panel dyskusyjny poświęcony odnawialnym źródłom energii. Biorą w nim udział Eryk Kłossowski - Prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA; Janusz Gajowiecki - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej; Grzegorz Wiśniewski - EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej; Mariusz Gajda - Wiceprezes Energii Wytwarzanie SA; Tomasz Podgajniak - Wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej.

11:01

Musimy zejść ze ścieżki, która prowadzi naszą gospodarkę w kierunku trwałej niekonkurencyjności - kończy Roszkowski.

11:00

Prezes Instytutu Jagiellońskiego chwali NIK za raport o konwencjonalnych źródłach energii: "Fragment wyliczający zagrożenia związane z planem budowy kolejnej elektrowni węglowej w Ostrołęce jest dziś jak najbardziej aktualny".

10:54

Jedna trzecia węgla wykorzystywanego w Polsce jest obecnie sprowadzana zza granicy. Płacimy więc dwa razy - za import węgla i za prawa do emisji podczas jego spalania w elektrowniach. - Pieniądze w energetyce trzeba liczyć - podkreśla Roszkowski.

10:47

Poziom emisji CO2 przy produkcji energii w Polsce sprawia, że nasza gospodarka przestaje być konkurencyjna. Przedsiębiorcy będą bali się rozwijać działalność w naszym kraju ze względu na cenę prądu i dużą emisyjność przy produkcji energii.

10:41

Głos zabiera Prezes Instytutu Jagiellońskiego Marcin Roszkowski: "Nasz system energetyczny nie pasuje do systemów państw, które nas otaczają".

Prezes Instytutu Jagiellońskiego Marcin Roszkowski w tle prezentacja

10:39

Mowa przede wszystkim o czterech ważnych raportach: "Zapewnienie mocy wytwórczych w energetyce konwencjonalnej"; "Dostosowania polskiego przemysłu do wymogów pakietu energetyczno-klimatycznego"; "Elektrownie wiatrowe w świetle kontroli NIK" oraz "Rozwój sektora odnawialnych źródeł energii". Wszystkie dostępne są na stronie internetowej NIK.

10:35

Głos zabiera Sławomir Grzelak, dyr. Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji: "Największe problemy polskiej energetyki były przewidywane ze sporym wyprzedzeniem w naszych raportach".

dyr. Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Sławomir Grzelak przemawia do zgromadzonych

10:31

- Po szczegółowej analizie, przeprowadzonej ze swoimi współpracownikami, podjąłem decyzję, że NIK przeprowadzi kontrolę działań administracji rządowej dotyczącej rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. Mam przekonanie, że ustalenia z tej kontroli w sposób pozytywny wpłyną na przyszłość energetyki w Polsce - deklaruje Krzysztof Kwiatkowski.

10:27

Prezes NIK: Osiągnięcie przez Polskę założonego celu 15 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii brutto w 2020 r. jest zagrożone. Wiemy to już teraz.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przemawia do uczestników konferencji

10:25

Prezes Kwiatkowski przypomina, że NIK przeprowadziła ponad 30 kontroli związanych z sektorem energetycznym. Izba badała m.in.: odnawialne źródła energii, program polskiej energetyki jądrowej, dostosowanie przemysłu do wymogów Pakietu energetyczno-klimatycznego, budowę mocy wytwórczych, proces powstawania farm wiatrowych czy ochronę powietrza przed zanieczyszczeniami.

Okładki informacji z kontroli NIK

10:20

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski: „Mamy jako Najwyższa Izba Kontroli ambicję, by być ważnym głosem w debacie na temat przyszłości polskiej energetyki. Chcemy pomóc administracji rządowej w wybraniu właściwego kierunku działań i nadaniu im większej dynamiki”.

10:16

Na sali urzędnicy państwowi, naukowcy, prezesi firm i przedstawiciele trzeciego sektora. Główną intencją przyświecającą organizacji dzisiejszego spotkania jest uczynienie z niego „okrągłego stołu” dotyczącego sektora energetycznego. Zapowiada się bardzo ciekawa dyskusja.

10:12

Debatą zainteresowali się dziennikarze.

dyr. Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Sławomir Grzelak w rozmowie z dziennikarką

10:10

W spotkaniu udział zapowiedzieli m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Tadeusz Skobel, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Energii Odnawialnej Mieczysław Kasprzak, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki Grzegorz Matusiak, senator Adam Gawęda, Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej Janusz Steinhoff , Prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych Eryk Kłossowski, prof. Władysław Mielczarski z Politechniki Łódzkiej oraz Prezes Instytutu Jagiellońskiego Marcin Roszkowski.

10:00

Rozpoczynamy relację z najważniejszej tegorocznej debaty w NIK. Przed sektorem energetycznym w Polsce stoją ogromne wyzwania. Coraz bardziej realne staje się zagrożenie, że w okresach podwyższonego zapotrzebowania na prąd będzie go w naszym kraju brakować.


 

Polska stoi przed wyzwaniem modernizacji sektora energetycznego, w tym budową nowych źródeł wytwarzania energii i przebudową istniejących. Jest to konieczne, w przeciwnym wypadku do odbiorców w kraju może przestać docierać prąd. Coraz większym problemem staje się także postępujące zużycie istniejącej infrastruktury przesyłowej. W dodatku dla Polski - ze względu na oparcie energetyki na węglu - szczególnie trudne są wymogi UE dotyczące redukcji emisji.

Panel ma być w zamierzeniu NIK „okrągłym stołem” w debacie publicznej o przyszłości polskiej energetyki. NIK ma nadzieję, że wydarzenie to stanie się impulsem, który wskaże administracji rządowej właściwy kierunek działań i doda koniecznym zmianom większej dynamiki. Poruszone podczas dyskusji problemy wynikać będą ze spostrzeżeń Izby wyniesionych z najnowszych kontroli - dotyczących rozwoju odnawialnych źródeł energii i trwającej jeszcze kontroli rozwoju konwencjonalnych mocy wytwórczych - oraz blisko 30 wcześniejszych kontroli związanych z sektorem energetycznym.

Informacje o artykule

Udostępniający:
Najwyższa Izba Kontroli
Data utworzenia:
23 stycznia 2019 16:32
Data publikacji:
24 stycznia 2019 08:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
09 czerwca 2021 18:19
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Słupy elektryczne, w tle zachodzące słońce © Fotolia

Przeczytaj treść ponownie