Rada Europy rozszerza współpracę z NIK

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski pozytywnie odpowiedział na prośbę Radę Europy. Dodatkowe audyty będą miały charakter finansowy i zostaną przeprowadzone na podstawie osobnych umów. NIK obejmie kontrolą następujące programy:

  • Zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej na Ukrainie
  • Wzmocnienie niezależności, efektywności i profesjonalizmu sądownictwa na Ukrainie
  • Plan Działania dla Ukrainy na lata 2015-2017 obejmujący ponad 20 programów z różnych dziedzin aktywności państwa

NIK jest audytorem zewnętrznym Rady Europy od 2014 roku. Izba bada sprawozdania finansowe i budżet Rady, jej organizację oraz realizację wybranych zadań. Na rok 2016 zaplanowano np. audyt systemu ubezpieczeń emerytalnych dla pracowników RE, audyt elektronicznej i tradycyjnej archiwizacji dokumentów oraz audyt informatycznego systemu do obsługi kadrowej. Polscy kontrolerzy będą badali sprawozdania finansowe Rady Europy do 2018 roku.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
28 czerwca 2016 11:46
Data publikacji:
28 czerwca 2016 11:45
Wprowadził/a:
Katarzyna Prędota
Data ostatniej zmiany:
28 czerwca 2016 13:53
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Flagi Polski, Rady Europy i Ukrainy

Przeczytaj treść ponownie