Raporty NIK zaprezentowane na Welconomy Forum w Toruniu

Welconomy Forum ma ponad dwudziestoletnią tradycję. Gromadzi każdego roku blisko 2 tys. uczestników z kraju i zagranicy. Gośćmi tej prestiżowej konferencji są eksperci branżowi, politycy, samorządowcy, przedstawiciele biznesu oraz naukowcy. Organizatorzy stawiają sobie za cel wspieranie innowacyjności, przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu, promocję osiągnięć polskich przedsiębiorców oraz walkę z wykluczeniem społecznym. Forum służy poszukiwaniu skutecznych rozwiązań dla najważniejszych politycznych i gospodarczych problemów naszego kraju. Słowo wstępne na rozpoczęciu tegorocznego Forum wygłosił prof. Jerzy Buzek, były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski prezentuje raport NIK na forum Welconomy

Raporty NIK - instytucji skoncentrowanej na systematycznej pomocy w naprawianiu i usprawnianiu państwa - pozostają cennym źródłem wiedzy diagnostycznej dla uczestników forum. W tym roku prezes Krzysztof Kwiatkowski wziął udział w debacie o systemie zwrotnego finansowania rozwoju w regionach. Dyskusja z udziałem dr Jerzego Kwiecińskiego - Ministra  Inwestycji i Rozwoju, Piotra Całbeckiego - Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Jerzego Bańki - wiceprezesa Związku Banków Polskich oraz Arkadiusza Lewickiego - Dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE była kolejną okazją do zaprezentowania ustaleń Najwyższej Izby Kontroli.

Widownia panelu na forum Welconomy

Prezes NIK przybliżył uczestnikom wyniki kontroli wspierania przedsiębiorczości przez regionalne fundusze poręczeniowe i pożyczkowe. - Skontrolowane przez Izbę fundusze były dobrze przygotowane do prowadzenia swojej działalności statutowej, jednak nie wykorzystywały one w pełni swojego potencjału kapitałowego i większość z nich nie znała rezultatów udzielonej przez nie pomocy - zwrócił uwagę Krzysztof Kwiatkowski.

NIK wskazała na potrzebę wzmocnienia działań mających na celu optymalne wykorzystanie środków, którymi dysponują Fundusze. Wskazana jest m.in. ściślejsza współpraca i wymiana informacji z instytucjami finansowymi. Pozwoli to na skuteczniejsze dotarcie do przedsiębiorców, w tym do tych, którym banki odmawiają udzielenia kredytu. NIK zauważyła, że istnieje potencjał dla rozwoju funduszy - zarówno poręczeniowych, jak i pożyczkowych - w zakresie stopnia wykorzystania kapitału. Biorąc pod uwagę wysokość kapitału, którym dysponowały fundusze, mogłyby one udzielić poręczeń i pożyczek w większej liczbie, jak i wyższej wartości.

Ograniczony dostęp przedsiębiorców do finansowania działalności gospodarczej jest jedną z barier rozwoju przedsiębiorczości i rozwoju ekonomicznego kraju. Aby zapewnić łatwiejszy dostęp przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw do finansowania, samorządy utworzyły regionalne fundusze poręczeniowe i pożyczkowe korzystające ze środków europejskich. Na koniec 2015 r. w Polsce funkcjonowało 87 funduszy pożyczkowych oraz 43 fundusze poręczeniowe. Fundusze pożyczkowe dysponowały kapitałem 2,7 mld zł i w latach 2013-2015 udzieliły ponad 25,5 tys. pożyczek na kwotę ponad 2,5 mld zł. Fundusze poręczeniowe dysponowały natomiast kapitałem 1,1 mld zł i w latach 2013-2015 udzieliły ponad 18 tys. poręczeń na kwotę 2,6 mld zł.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
15 marca 2018 12:56
Data publikacji:
13 marca 2018 09:40
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
15 marca 2018 12:56
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Zdjęcia z rozpoczęcia Welconomy Forum - widownia obserwująca wystąpienie i wejście do budynku obrad © Welconomy

Przeczytaj treść ponownie