NIK o rozwoju obszarów wiejskich

Nieprawidłowości, które  dotyczyły realizacji osi Leader polegały przede wszystkim - w przypadku samorządów województw - na nieprzestrzeganiu terminów rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy na realizację małych projektów, a w przypadku lokalnych grup działania - na dokonywaniu wyboru małych projektów niezgodnie z kryteriami ustalonymi w lokalnych strategiach rozwoju oraz naruszaniu zasady bezstronności w wyborze projektów, a także nieprawidłowym informowaniu beneficjentów o dokonanej ocenie wniosków.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
22 kwietnia 2015 07:12
Data publikacji:
22 kwietnia 2015 09:10
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
24 kwietnia 2015 12:44
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Prędota

Przeczytaj treść ponownie