Bezpieczeństwo epizootyczne na Litwie, w Polsce i Słowacji

Po wejściu Litwy, Polski i Słowacji do Unii Europejskiej ich wschodnie granice stały się jednocześnie zewnętrzną granicą Wspólnoty. Każde z tych państw zobowiązane jest do odpowiedniego jej zabezpieczania. Obliguje je do tego Traktat o Unii Europejskiej oraz Porozumienie Wykonawcze do Układu z Schengen. Jednym z wynikających z nich zadań jest ochrona państw członkowskich przed pojawianiem się na ich terenie chorych zwierząt ze wschodu - zarówno dzikich, jak i hodowlanych - które mogłyby stanowić realne zagrożenie dla bezpieczeństwa epizootycznego Unii. Najwyższe organy kontroli (NOK) Polski, Litwy i Słowacji postanowiły sprawdzić, czy kraje te wywiązują się ze swojego zadania.

Przedstawiciele NOK spotkali się pod koniec września w Wilnie, aby omówić postępy w kontroli. Czynności sprawdzające zakończono już w Polsce i na Słowacji. Na Litwie kontrolerzy jeszcze pracują. Uczestnicy spotkania podzielili się spostrzeżeniami z dotychczas przeprowadzonego audytu. Ustalono również harmonogram dalszych działań.

Wnioski wynikające ze wszystkich trzech kontroli znajdą się we wspólnym, międzynarodowym raporcie, który będzie gotowy pod koniec 2010 roku.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
07 października 2010 14:20
Data publikacji:
07 października 2010 14:20
Wprowadził/a:
Magdalena Czerniak-Kowalska
Data ostatniej zmiany:
09 października 2019 12:07
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Stado krów idących po drodze © PhotoXpress

Przeczytaj treść ponownie