Bezpieczeństwo epizootyczne w Polsce, na Litwie i Słowacji

Grudzień 2007 roku, 9 państw przystępuje do strefy Schengen. Wschodnie granice  Polski, Litwy i Słowacji stają się pierwszą barierą na drodze zwierząt przewożonych ze Wschodu do państw Unii Europejskiej. Od tej pory każde chore zwierzę, które zostanie przepuszczone przez tę właśnie granicę, stwarza niebezpieczeństwo epizootyczne na terenie całej Unii.

Przystępując do wspólnej kontroli równoległej, NIK oraz urzędy kontroli Litwy i Słowacji chcą sprawdzić, jak administracja publiczna przygotowana jest do działania w sytuacji wystąpienia chorób zakaźnych wśród zwierząt przybyłych ze Wschodu. Kontrolerzy zweryfikują m.in., czy instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo epizootyczne są zdolne do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, czy procedury dostosowane są do występujących zagrożeń oraz jak ich kraje wdrożyły regulacje UE  w tym zakresie.

Na czerwcowym spotkaniu przedstawiciele NOK (najwyższych organów kontroli) Polski Litwy i Słowacji omówili dotychczasowe założenia kontroli oraz strukturę wspólnego raportu. Jego podstawę będą stanowiły wyniki audytów krajowych opracowane przez NIK, Naczelny Urząd Kontroli Republiki Litewskiej oraz Urząd Kontroli Republiki Słowackiej. Krajowe raporty z kontroli mają powstać do końca 2010 roku.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
29 czerwca 2010 10:17
Data publikacji:
29 czerwca 2010 10:17
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
20 września 2019 14:01
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Stado świń hodowlanych © photoXpress

Przeczytaj treść ponownie