Wspólna kontrola w Polsce, na Litwie i Słowacji

Inicjatorem kontroli jest polski NIK. Audyt zostanie przeprowadzony równolegle w trzech krajach - w Polsce, na Litwie i Słowacji. Inspektorzy sprawdzą jak administracja publiczna radzi sobie z potencjalnymi i realnymi zagrożeniami wynikającymi z występowania chorób zakaźnych zwierząt zarówno dzikich jak i hodowlanych. Po wejściu do strefy Schengen, wschodnie granice Polski, Litwy i Słowacji stały się jednocześnie granicą UE. Kontrola bezpieczeństwa epizootycznego nabiera więc szerszego znaczenia - nie tylko krajowego, ale również unijnego.

Na spotkaniu ustalono ostateczny program kontroli oraz harmonogram jej realizacji. Uczestnicy spotkania podzielili się informacjami o stopniu zaawansowania prac nad kontrolą w ich krajach. Przedstawiciele trzech NOK’ów określili także sposób wymiany informacji związanej z planowanym audytem. Po stworzeniu krajowych raportów z kontroli powstanie jeden wspólny dokument scalający raporty Najwyższej Izby Kontroli, Naczelnego Urzędu Kontroli Republiki Litewskiej oraz Najwyższego Urzędu Kontroli Republiki Słowackiej. Wspólny raport ma powstać do końca października 2010 r.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
19 lutego 2010 10:04
Data publikacji:
18 lutego 2010 10:03
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
06 września 2021 15:10
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie