Senat pracuje nad wnioskami NIK

W czasie grudniowego spotkania Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza i Prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego ustalono, że senatorowie w szczególny sposób zajmą się wnioskami NIK dotyczącymi zmiany prawa.  Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpoczęła dzisiaj prace nad rekomendacjami NIK w sprawie billingów. W swoim raporcie pokontrolnym Izba zaproponowała m.in., aby: 

  • doprecyzować zakres i cel pozyskiwania przez służby danych telekomunikacyjnych, tworząc katalog spraw, na potrzeby których dane telekomunikacyjne mogą być pozyskiwane;
  • ustanowić kontrolę zewnętrzną nad procesem pozyskiwania danych z billingów;
  • wprowadzić instrumenty gwarantujące niszczenie pozyskanych danych wtedy, gdy nie są one już niezbędne dla prowadzonego postępowania;
  • stworzyć mechanizmy sprawozdawcze, które zapewnią rzetelną informację o zakresie pozyskiwania danych telekomunikacyjnych.

Senatorowie podjęli w pełni wnioski NIK i rozpoczęli prace nad projektami zmian w ustawach, które doprowadzą do uporządkowania sposobów pozyskiwania i przetwarzania billingów.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
25 lutego 2014 14:36
Data publikacji:
25 lutego 2014 14:36
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
25 lutego 2014 15:24
Ostatnio zmieniał/a:
Daniel Michalecki
Senat pracuje nad wnioskami NIK

Przeczytaj treść ponownie