Służba Ochrony Państwa pod lupą NIK

W czasie tej zaplanowanej jeszcze w ubiegłym roku kontroli zostaną sprawdzone sposoby szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy służb MSWiA. Kontrolerzy skupią się przede wszystkim na tym, jak ten system przekłada się na prawidłowe przygotowanie funkcjonariuszy do wykonywania zadań służbowych. Będzie badana ścieżka awansu począwszy od chwili wstąpienia do służby aż do czasu objęcia przez funkcjonariusza najbardziej odpowiedzialnych obowiązków. Pod lupą kontrolerów znajdzie się m. in. szkolenie związane z posługiwaniem się i użyciem broni służbowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy. W przypadku SOP jednym z elementów sprawdzenia będzie szkolenie kierowców pojazdów ochronnych oraz umiejętność zachowania się i reakcji w czasie potencjalnych zagrożeń osoby ochranianej.

- Temat przyjęty do kontroli jest wynikiem głębokiej analizy jaką Izba przeprowadziła w związku z sygnałami pojawiającymi się m.in. w prasie, dotyczącymi zdarzeń z udziałem funkcjonariuszy podległych MSWiA, w tym Służby Ochrony Państwa - mówi prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

Kontrola obejmie działalność tych służb w okresie od początku 2018 r. do połowy 2019 r. Jej wyniki zostaną opublikowane na początku 2020 r.

Już teraz badane są wydatki SOP w ramach corocznej kontroli budżetu państwa. Jednym z jej punktów jest sprawdzenie kosztów szkód komunikacyjnych powstałych podczas wykonywania zadań  przez funkcjonariuszy, w tym SOP. Wyniki tej kontroli będą znane już pod koniec czerwca.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
28 lutego 2019 13:00
Data publikacji:
28 lutego 2019 11:50
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
30 lipca 2019 14:25
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Logo Służby Ochrony Państwa, w tle mężczyźni w garniturach ochraniają osobę wysiadającą z auta © Fotolia

Przeczytaj treść ponownie