Sprawny wymiar sprawiedliwości - ankieta

Najwyższa Izba Kontroli prowadzi kontrolę dot. funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Skuteczny i sprawnie działający wymiar sprawiedliwości jest kluczowym czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie państwa, w szczególności w obszarze bezpieczeństwa oraz rozwoju gospodarczego. W obszarze tym stale wprowadzane są zmiany instytucjonalne i proceduralne, uzasadniane potrzebą jego usprawnia.

W związku z tym, wychodzimy z inicjatywą polegającą na zapoznaniu się z możliwie największą liczbą opinii osób mających styczność z polskimi sądami. Przygotowaliśmy więc ankietę dla przedsiębiorców, którzy chcą podzielić się swoimi doświadczeniami w tym zakresie. Stanowi to dla nas istotne wsparcie, które pomoże sformułować możliwie najbardziej szczegółowe oraz konstruktywne wnioski. Ankieta będzie aktywna: do dnia 21 stycznia 2024 r.

Formularz jest anonimowy, a Państwa dane nie będą udostępniane ani przechowywane przez Izbę. Zostaną zaprezentowane w formie zagregowanych zbiorczych informacji.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety. Nie powinno zająć to więcej, niż 10 minut. Każda opinia jest dla nas cenna.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
14 grudnia 2023 16:19
Data publikacji:
14 grudnia 2023 16:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
14 grudnia 2023 16:36
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Rzeźba Temidy, obok zrzut ekranu z jednym z pytań z ankiety NIK © Adobe Stock (Temida), NIK (ankieta)

Przeczytaj treść ponownie