Sprostowanie

Sprostowanie informacji podawanych między innymi przez Telewizję Polską S.A. w ramach pasma TVP Info oraz TVP 3 Rzeszów

Najwyższa Izba Kontroli pragnie uściślić i sprostować materiały prasowe zamieszczane przez Telewizję Polską S.A. w ramach pasma „TVP Info” oraz „TVP3 Rzeszów” w dniu 20 kwietnia 2021 r.  

Sprostowanie dotyczy materiału prasowego, który pojawił się na antenie TVP Info w dniu 20 kwietnia 2021 r. o godzinie 13:22 i został zapowiedziany przez prezenterów stwierdzeniem: „Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła działania województwa podkarpackiego w związku z pandemią covid-19. Kontrola ta nie wykazała żadnych nieprawidłowości…”. Informacje i wnioski wynikające z wystąpienia pokontrolnego, skierowanego do Urzędu Wojewódzkiego przedstawiała Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart. Drugim materiałem, którego dotyczy sprostowanie, jest wyemitowany w dniu 20 kwietnia 2021 r. o godzinie 18:39 w paśmie TVP3 Rzeszów materiał, który został zapowiedziany przez prezentera stwierdzeniem: „Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart przedstawiła dziś raport z działań Najwyższej Izby Kontroli w Urzędzie Wojewódzkim. NIK sprawdzała między innymi działania podejmowane przez Wojewodę oraz podległe jej służby związane z przeciwdziałaniem epidemii.”. W materiale tym podano wypowiedź udzieloną przez Wojewodę Podkarpackiego Ewę Leniart, która podczas konferencji prasowej powołuje się na zapisy i wnioski z wystąpienia pokontrolnego skierowanego do Urzędu Wojewódzkiego.

Informacje o treści wystąpienia pokontrolnego skierowanego do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego były kolportowane także przez inne media.

Sprostowanie

Najwyższa Iza Kontroli prowadzi procedury kontrolne w sprawie kontroli planowej P/20/062 dot. przygotowania systemu ochrony zdrowia do działań w sytuacji stwierdzenia przypadków wystąpienia chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Wskazana kontrola jest prowadzona przez 4 Delegatury Najwyższej Izby Kontroli i obejmuje 32 jednostki w tym między innymi 4 Urzędy Wojewódzkie oraz 12 stacji SANEPID. Kontrola nadal trwa. W ramach procedur kontrolnych do 2 z 32 kontrolowanych jednostek wysłano wystąpienia pokontrolne. Wystąpienie pokontrolne skierowane do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego zostało odebrane przez kontrolowaną jednostkę w dniu 14 kwietnia 2021 roku.

Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że wnioski i informacje prezentowane na podstawie wystąpienia pokontrolnego otrzymanego przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki dotyczą tylko tej jednej jednostki i nie mogą być kojarzone lub przedstawiane jako wnioski płynące z całej kontroli – te powstają dopiero po podsumowaniu ustaleń ze wszystkich 32 jednostek kontrolowanych. Procedury kontrolne dotyczące tego tematu trwają nadal, a ich zakończenie przewiduje się na lipiec bieżącego roku.

Marian Banaś
Prezes Najwyższej Izby Kontroli

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
26 kwietnia 2021 14:47
Data publikacji:
26 kwietnia 2021 14:47
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
26 kwietnia 2021 14:48
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie