Standardy współczesnej kontroli państwowej

Najwyższa Izba Kontroli kieruje pracami międzynarodowego zespołu zajmującego się przeglądem standardu ISSAI 30 - Kodeks Etyki INTOSAI. W celu dokonania aktualizacji Kodeksu skład zespołu został specjalnie poszerzony i liczy obecnie 14 członków. To najwyższe organy kontroli Polski (lider projektu), Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Holandii, Portugalii, Węgier, RPA, Nowej Zelandii, Indonezji, Albanii, Chile, Kuwejtu, Meksyku i Namibii. Obserwatorem w zespole jest Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC).

Dzisiejszy świat stawia przed kontrolerami zupełnie nowe wyzwania. INTOSAI uważa, że powinny one zostać odzwierciedlone w zaktualizowanym kodeksie etyki. - Etyka zawodowa to jeden z filarów naszej pracy, stanowi o jej jakości i jest podstawą zaufania, jakie każdy kontroler powinien mieć wśród obywateli - podkreśla prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

Zespół pod przewodnictwem NIK stara się odnieść się do każdej możliwej sytuacji. - To trudna praca, bo chcielibyśmy, by Kodeks był jednocześnie jak najbardziej uniwersalny - mówi radca prezesa NIK Jacek Jezierski. W dodatku w jednym dokumencie trzeba zamknąć wskazania dla krajów o zupełnie innej kulturze czy sytuacji politycznej.

Jacek Jezierski o pracach nad Kodeksem Etyki INTOSAI

Standardy kontroli państwowej

 

Dlatego zespół pracuje nad projektem ramowym. Ma on zawierać najważniejsze rekomendacje, które będą z kolei rozwijane i uszczegóławiane w państwach członkowskich. Kodeks ma być aktualny, uniwersalny i w całkowitej zgodzie ze standardami INTOSAI. Jego dopasowaniem do specyfiki danego kraju zajmą się już poszczególne najwyższe organy kontroli.

Zgodnie z harmonogramem prac zespołu propozycja zaktualizowanego Kodeksu zostanie przedstawiona do zatwierdzenia Komitetowi Sterującemu ds. Standardów we wrześniu 2015 r. Następnie - zgodnie z procedurą stanowienia i przeglądu standardów INTOSAI - projekt będzie poddany procesowi otwartego opiniowania. Ostateczna wersja Kodeksu Etyki INTOSAI ma być gotowa na Kongres INTOSAI w Abu Zabi w grudniu 2016 roku.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
27 marca 2015 10:24
Data publikacji:
08 maja 2015 09:30
Wprowadził/a:
Daniel Michalecki
Data ostatniej zmiany:
08 maja 2015 09:30
Ostatnio zmieniał/a:
Daniel Michalecki
Standardy współczesnej kontroli państwowej © Fotolia

Przeczytaj treść ponownie